สพป.สท.๒.


SMISกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
640200011064620241 บ้านดงคู่ดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง1411186683200102015ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200021064620242 บ้านห้วยไคร้ดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง621006483154111415ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200031064620243 บ้านห้วยติ่งดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง223466--68985ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200041064620215 บ้านหนองบัวท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท111426--53785ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200051064620245 บ้านศาลาไก่ฟุบท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท43175--21832ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200061064620237 บ้านลำโชคบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร93326--41953ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200071064620238 บ้านป่าคาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร83306--38945ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200081064620239 บ้านแม่ท่าแพบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร5121496673267112415ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200091064620240 บ้านห้วยหยวกบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร123136--25934ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200101064620234 บ้านแก่งบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร2621246--15081911ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200111064620235 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร---------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200121064620236 บ้านปากคะยางบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร3421546593247112214ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200131064620196 บ้านตึกบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง4311616--20472911ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
640200141064620197 วัดภูนกบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง51296--34753ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200151064620198 บ้านนาต้นจั่นบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง122606--72895ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200161064620199 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง--32--322-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200181064620201 บ้านดงย่าปาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง212506--71895ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200191064620202 บ้านแม่คุบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง72435--50775ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200201064620203 บ้านห้วยตมบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง112426--53875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200211064620219 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านทุ่งพล้อ
ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม42135--17722เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200221064620220 บ้านแม่รากป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม52246--29843ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200231064620221 บ้านทุ่งพล้อป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม162666--828109ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200241064620222 บ้านดอยไก่เขี่ยป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม152286--43852ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200251064620223 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม--11--1111เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200271064620224 บ้านแม่สำแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม112336--44863ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200291064620226 บ้านท่าโพธิ์แม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม173526543123121015ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200301064620227 บ้านดอนระเบียงแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม52346--39851ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200321064620233 แม่สานสามัคคีแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม62176--23834ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200331064620229 บ้านปากสานแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม122366--48865ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200341064620230 บ้านสันหีบแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม373956623194121616ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200361064620232 บ้านแม่สานแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม42376--41855ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200371064620195 บ้านแม่ฮู้แม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน72335--40764ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200381064620191 บ้านปางสาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน103406--50965ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200391064620192 บ้านโป่งตีนตั่งแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน173516--68986ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200401064620193 บ้านสุเม่นแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน332886453166111515ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200411064620194 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)แม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน42356--39857ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200421064620186 บ้านแม่เทินแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน3221176965245131917ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200431064620187 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)แม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน103286--38944ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200441064620188 บ้านห้วยโป้แม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน202906553165111515ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200451064620189 บ้านสะท้อแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน11316--32755ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200461064620190 บ้านผาเวียงแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน4721496953291112615ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200471064620210 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท5131887703309132419ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
640200481064620211 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท233906583171121416ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200491064620212 หมอนสูงประชาสรรค์ท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท42356--39854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200501064620213 บ้านวังยายมากท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท61356--41765ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200511064620214 บ้านท่าชัยท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท373796--11691311ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200531064620250 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท93205--29844ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200551064620252 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท63236--29933ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200571064620249 วัดโบราณหลวงสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร443806--12491411ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200581064620247 วัดแสนตอสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร173476--64975ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200591064620246 บ้านสารจิตรสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร5522027863343122918ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
640200601064620209 บ้านดงยางหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย183426--60974ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200611064620207 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
หนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย--163--16352เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200621064620208 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
หนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย--114--11432เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200631064620204 หนองอ้อบำเพ็ญหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย122666--788107ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200641064620205 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
หนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย---------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200651064620206 วัดเกาะน้อยหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย283586--869107ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200671064620216 หาดเสี้ยววิทยาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยมรดกไทย321567--15991811ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200681064620217 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)หาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยมรดกไทย26274124--767263037ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
640200711064620265 บ้านหนองยาวเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงยมนา162506--66885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200721064620266 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)เกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงยมนา1425363731041198ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200741064620259 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)คลองตาลศรีสำโรงเบญจมาศ35236515--400172422ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
640200761064620267 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ทับผึ้งศรีสำโรงยมนา242536433120111112ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200771064620268 บ้านเตว็ดกลางทับผึ้งศรีสำโรงยมนา212536--74896ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200781064620269 วัดศรีสังวรทับผึ้งศรีสำโรงยมนา212646--858117ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200801064620271 บ้านทับผึ้งทับผึ้งศรีสำโรงยมนา212606--818106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200811064620272 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ทับผึ้งศรีสำโรงยมนา3021376--16782111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200821064620291 บ้านสันติสุขนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร293886--11791311ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200831064620294 บ้านเขาดินไพรวันนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร3921316--17082111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200841064620295 บ้านโซกเปือยนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร152275--42763ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200851064620296 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)นาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร143466--60975ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200861064620297 บ้านนาขุนไกรนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร113226--33945ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200871064620298 บ้านวังพิกุลนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร132776433133111215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200881064620299 บ้านวังสมบูรณ์นาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร113526--63976ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200891064620287 บ้านซ่านบ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า2921176743220112015ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200901064620288 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า---------2เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200911064620279 บ้านนาบ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า132346--47866ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200931064620284 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)บ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า4221736--21582711ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
640200941064620285 บ้านดอนจันทร์บ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า313996--13091412ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200951064620286 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
บ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า----------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200971064620290 บ้านราวต้นจันทน์ราวต้นจันทร์ศรีสำโรงนาขุนไกร243966--12091311ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200981064620293 บ้านวังไฟไหม้ราวต้นจันทร์ศรีสำโรงนาขุนไกร103396--49955ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200991064620292 บ้านท่ามักกะสังราวต้นจันทร์ศรีสำโรงนาขุนไกร222636533138111315ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201001064620276 บ้านวังทองวังทองศรีสำโรงยมนา92536--62886ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201031064620260 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)วังลึกศรีสำโรงเบญจมาศ1325462839511913ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201041064620275 บ้านโคกกะทือวังใหญ่ศรีสำโรงยมนา52216--26833ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201051064620273 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
วังใหญ่ศรีสำโรงยมนา----------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201071064620278 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
วัดเกาะศรีสำโรงเบญจมาศ1153--6422เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201081064620283 บ้านสันติพิทยาคารวัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า42266--30845ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201091064620281 บ้านหนองแหนวัดเกาะศรีสำโรงเบญจมาศ153266--41954ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201101064620282 วัดเกาะวัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า193356--54965ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201111064620256 เทวัญอำนวยวิทย์สามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ1324863639711912ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201121064620254 อนุบาลศรีสำโรงสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ44288026--924283344ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
640201131064620255 วัดบ้านกรุสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ82616--69896ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201151064620327 วัดคลองกระจงคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี122586--70897ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201161064620334 วัดกรงทองคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี102316--41854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201181064620309 บ้านไผ่ตะล่อมคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง103276--37944ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201191064620305 ชุมชนบ้านคลองยางคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง183216--39945ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201201064620306 บ้านวังแร่คลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง1524762138311812ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201221064620336 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
ท่าทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี--153--15353เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201241064620340 บ้านหนองป่าตอท่าทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี202626--828107ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201261064620317 บ้านดงไทยวิทยานาทุ่งสวรรคโลกเมืองพระร่วง2521366493210111915ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201281064620325 บ้านเขาทองนาทุ่งสวรรคโลกเมืองพระร่วง282666--948127ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201301064620304 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)ในเมืองสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง233566--79999ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201331064620343 บ้านป่าเลาปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี182846283130111214ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201341064620341 วัดปากน้ำปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี2721216603208111915ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201351064620342 บ้านไม้งามปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี132446--57874ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201361064620300 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
ป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง--43--4311เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201371064620301 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)ป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง83286--36943ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201381064620310 บ้านป่ากุมเกาะป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง1325262238711811ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201391064620316 วัดคุ้งยางป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง132235--36754ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201401064620311 บ้านใหม่โพธิ์งามป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง132796--928127ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201411064620314 บ้านนาพงป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง122546--66886ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201421064620321 บ้านขอนซุงเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง212726293122111115ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201431064620322 บ้านคลองแห้งเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง82446--52875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201441064620323 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
เมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง----------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201461064620326 บ้านวัดโบสถ์เมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง102376--47864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201481064620338 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)เมืองบางยมสวรรคโลกเบญจสามัคคี143276--41956ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201511064620333 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
ย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี---------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201531064620330 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี353886353158121316ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201541064620331 วัดไผ่ล้อมย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี163316--47955ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201571064620319 บ้านหนองกลับหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง3221196--15181912ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640201581064620320 วัดป่าถ่อนหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง52175--22732ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201591064620346 โรตารี่สวรรคโลก 1คลองมะพลับศรีนครศรีนคร73496--56965ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201601064620347 ศึกษาเกษตรศิลป์คลองมะพลับศรีนครศรีนคร273796--1069129ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201611064620349 วัดศิริบูรณารามคลองมะพลับศรีนครศรีนคร92286--37854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201621064620350 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
คลองมะพลับศรีนครศรีนคร1164--7511เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201631064620351 บ้านหนองแหนนครเดิฐศรีนครศรีนคร2821166953239112215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201641064620355 บ้านดงจันทน์นครเดิฐศรีนครศรีนคร113196--30934ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201651064620356 บ้านบึงงามนครเดิฐศรีนครศรีนคร133326--45955ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201661064620357 บ้านบึงสวยนครเดิฐศรีนครศรีนคร143416--55964ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201671064620352 บ้านน้ำขุมน้ำขุมศรีนครศรีนคร363766--1129129ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201681064620354 วัดบ้านคลองน้ำขุมศรีนครศรีนคร142286--42855ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201691064620344 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครศรีนคร169871225--881332743ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
640201701064620345 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครศรีนคร143436--57965ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201711064620353 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครศรีนคร153265--41854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201721064620348 บ้านหนองบัวหนองบัวศรีนครศรีนคร--79643312291413ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201731064620129 บ้านกลางดงกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง372986433178111615ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201741064620130 บ้านหัวฝายกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง192616--808106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201751064620131 บ้านโป่งฝางกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง142486--62885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201761064620132 เชิงผากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง82466--54875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201771064620133 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
กลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง--196--19631เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201781064620134 บ้านแม่ทุเลาในกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง93266--35944ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201791064620135 บ้านหนองผักบุ้งกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง142496--63885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201801064620136 บ้านบึงบอนกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง232926513166111515ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201811064620137 บ้านห้วยเจริญกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง183256--43955ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201821064620138 บ้านไทยชนะศึกเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว3521136--14881911ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640201831064620139 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว4122017333275122318ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201851064620147 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม92276--36855ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201861064620148 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม62556--61885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201871064620149 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม3321196493201111814ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201881064620150 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม44226711--311132416ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
640201891064620151 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม187758518--772253129ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
640201911064620153 บ้านแม่ทุเลาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม142636--778107ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201921064620154 บ้านคลองสำราญไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม132326--45865ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201931064620155 บ้านฝั่งหมิ่นไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว112336--44865ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201941064620156 บ้านธารชะอมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม17262621310011915ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201951064620157 บ้านหนองหมื่นชัยไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม182476--65885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201981064620140 บ้านหนองรังสิตบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว2821116613200111815ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201991064620141 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว--22--2211เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640202001064620142 บ้านท่าวิเศษบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว322886--12081511ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640202011064620143 บ้านลานตาเมืองบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว3421226--15682011ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2