ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020124
PERCODE 6 หลัก620340
กระทรวง 10 หลัก1064620340
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55647379
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620340
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองป่าตอ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongpator
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลท่าทอง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.2154238
Longitude
99.8457342
ระยะทาง

15 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย พลกฤษณ์ คำเมือง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
น.ส. อมรรัตน์ ลำเจียก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
น.ส. ฟานิดา นาคกล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
น.ส. ทิพวรรณ ฉุยฉาย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
น.ส. ส่องแสง นำพา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
น.ส. ปาณิสรา สวนนิตย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน