ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดโบราณหลวง

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020057
PERCODE 6 หลัก620249
กระทรวง 10 หลัก1064620249
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55675096
อีเมล์แอดเดรสwatboranluang@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620249
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดโบราณหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)Watboranluang School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.42865549
Longitude
99.70739722
ระยะทาง

29 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. วรินทร์ลดา ขวัญมุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นาย นิกร ลี้สกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
น.ส. วิไลลักษณ์ ปักษี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
น.ส. ปราณปรียา ถุงเงิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
น.ส. ปานชีวา แสวงลาภ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3060
นาย เชาวลิต ประดิษฐ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นาย ปรัชญา พร้อมวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
น.ส. ปิยะธิดา ปลุกเศก
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
น.ส. ชนม์นิภา ต๊ะม่าน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน