ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดโบราณหลวง

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020057
PERCODE 6 หลัก620249
กระทรวง 10 หลัก1064620249
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55675096
อีเมล์แอดเดรสwatboranluang@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620249
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดโบราณหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)Watboranluang School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.42865549
Longitude
99.70739722
ระยะทาง

29 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย นิกร ลี้สกุล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

 • -
user-avatar

น.ส. วิไลลักษณ์ ปักษี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

น.ส. ปราณปรียา ถุงเงิน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

น.ส. ปานชีวา แสวงลาภ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (อื่นๆ)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 3060

 • -
user-avatar

นาย เชาวลิต ประดิษฐ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

 • -
user-avatar

นาย ปรัชญา พร้อมวงศ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ร.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

 • -
user-avatar

น.ส. วรินทร์ลดา ขวัญมุข

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

น.ส. ปิยะธิดา ปลุกเศก

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

 • -
user-avatar

น.ส. ชนม์นิภา ต๊ะม่าน

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน