แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลังอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวม
ผอรองครูรวมผอรองครูรวมผอรองครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้อง
64020001 บ้านดงคู่ดงคู่ศรีสัชนาลัย1-14151-1415-----15------14124120116115123120125122121120010
64020002 บ้านห้วยไคร้ดงคู่ศรีสัชนาลัย1-14151-1415-----15----115116118118116110122121113114115411
64020003 บ้านห้วยติ่งดงคู่ศรีสัชนาลัย1-451-45-----5--9141919161516181121------689
64020004 บ้านหนองบัวท่าชัยศรีสัชนาลัย1-451-34--+1+1-5125%----11110171101615141------537
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบท่าชัยศรีสัชนาลัย--221-23-1---1-2-1-33%111121--5121115141------218
64020006 บ้านลำโชคบ้านแก่งศรีสัชนาลัย--331-34-1---1-3-1-25%412131415141813181------419
64020007 บ้านป่าคาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย1-451-23--+2+2-5267%213131414181316151------389
64020008 บ้านแม่ท่าแพบ้านแก่งศรีสัชนาลัย1-14151-1617---2-2-15-2-11%--23128120123121131125129128120119126711
64020009 บ้านห้วยหยวกบ้านแก่งศรีสัชนาลัย1-341-23--+1+1-4134%316131113121213121------259
64020010 บ้านแก่งบ้านแก่งศรีสัชนาลัย1-10111-910--+1+1-11110%--111151171231211241201191------1508
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
บ้านแก่งศรีสัชนาลัย--11---0--+1+1-11---------------------------
64020012 บ้านปากคะยางบ้านแก่งศรีสัชนาลัย1-13141-1617---3-3-14-3-17%--19115118132133134119118115119125124711
64020013 บ้านตึกบ้านตึกศรีสัชนาลัย1-10111-910--+1+1-11110%----432361341191251291181------2048
64020014 วัดภูนกบ้านตึกศรีสัชนาลัย--331-23-1-+1--3------51314191414151------347
64020015 บ้านนาต้นจั่นบ้านตึกศรีสัชนาลัย1-451-45-----5----4181511311017191161------728
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
บ้านตึกศรีสัชนาลัย----1-12-1--1-2---2-100%--------------1121------32
64020018 บ้านดงย่าปาบ้านตึกศรีสัชนาลัย1-451-45-----5----111101316161131111111------718
64020019 บ้านแม่คุบ้านตึกศรีสัชนาลัย1-451-34--+1+1-5125%--3141--617112161121------507
64020020 บ้านห้วยตมบ้านตึกศรีสัชนาลัย1-451-34--+1+1-5125%--4171814191719151------538
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านทุ่งพล้อ
ป่างิ้วศรีสัชนาลัย--221-12-1-+1--2----1131--1131211161------177
64020022 บ้านแม่รากป่างิ้วศรีสัชนาลัย--331-23-1-+1--3----4111113161513161------298
64020023 บ้านทุ่งพล้อป่างิ้วศรีสัชนาลัย1-891-56--+3+3-9350%--41121919112141181141------828
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยป่างิ้วศรีสัชนาลัย--221-34-1--1-2-2-2-50%--8171415141317151------438
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ป่างิ้วศรีสัชนาลัย--111-12-1---1-1-1-50%--------------11--------11
64020027 บ้านแม่สำแม่สำศรีสัชนาลัย1-231-34---1-1-3-1-25%--3181119171615151------448
64020029 บ้านท่าโพธิ์แม่สำศรีสัชนาลัย1-14151-1415-----15--4131101121101711111012115120119112312
64020030 บ้านดอนระเบียงแม่สำศรีสัชนาลัย--111-23-1--1-2-1-2-66%--31211213171611151------398
64020032 แม่สานสามัคคีแม่สำศรีสัชนาลัย1-341-23--+1+1-4134%--1151213131213141------238
64020033 บ้านปากสานแม่สำศรีสัชนาลัย1-451-34--+1+1-5125%--8141413171816181------488
64020034 บ้านสันหีบแม่สำศรีสัชนาลัย1-15161-1516-----16--7116114116111113119117119126113123119412
64020036 บ้านแม่สานแม่สำศรีสัชนาลัย1-451-34--+1+1-5125%--21213141419112151------418
64020037 บ้านแม่ฮู้แม่สินศรีสัชนาลัย1-341-23--+1+1-4134%--314141913141--131------407
64020038 บ้านปางสาแม่สินศรีสัชนาลัย1-451-34--+1+1-5125%3131415151711116161------509
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งแม่สินศรีสัชนาลัย1-561-45--+1+1-6120%515171611014110191121------689
64020040 บ้านสุเม่นแม่สินศรีสัชนาลัย1-14151-1415-----15----19114110116116116118112116115114116611
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)แม่สินศรีสัชนาลัย1-671-23--+4+4-74134%2121--21411016121111------398
64020042 บ้านแม่เทินแม่สินศรีสัชนาลัย1-16171-1920---3-3-17-3-15%--14118114112122124120125125129142124511
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)แม่สินศรีสัชนาลัย1-341-23--+1+1-4134%412141218121513181------389
64020044 บ้านห้วยโป้แม่สินศรีสัชนาลัย1-14151-1415-----15----1011011111811011411712018128119116511
64020045 บ้านสะท้อแม่สินศรีสัชนาลัย1-451-23--+2+2-5267%----11415141515181------327
64020046 บ้านผาเวียงแม่สินศรีสัชนาลัย1-14151-1617---2-2-15-2-11%--25122115127125127124131131131133129111
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย1-18191-1819-----19--9121121121127123136142139120121129130912
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย1-15161-1516-----16--71719113116117114113117119122117117112
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ท่าชัยศรีสัชนาลัย1-341-23--+1+1-4134%--2121512161518191------398
64020050 บ้านวังยายมากท่าชัยศรีสัชนาลัย1-451-34--+1+1-5125%----61312191718161------417
64020051 บ้านท่าชัยท่าชัยศรีสัชนาลัย1-10111-67--+4+4-11458%611112018118114118114171------1169
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย--441-23-1-+2+1-4134%21512141--31415141------298
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย--331-23-1-+1--3--211131116151312161------299
64020057 วัดโบราณหลวงสารจิตรศรีสัชนาลัย1-10111-910--+1+1-11110%1511211712017110151141241------1249
64020058 วัดแสนตอสารจิตรศรีสัชนาลัย1-451-45-----5--6131814161121919171------649
64020059 บ้านสารจิตรสารจิตรศรีสัชนาลัย1-17181-1819---1-1-18-1-5%--23132129132130134131146128135123134311
64020060 บ้านดงยางหนองอ้อศรีสัชนาลัย1-341-34-----4--7161515121917115141------609
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
หนองอ้อศรีสัชนาลัย--221-12-1-+1--2--------------414181------163
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
หนองอ้อศรีสัชนาลัย--221-12-1-+1--2----------114131--31------114
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญหนองอ้อศรีสัชนาลัย1-671-45--+2+2-7240%--71514181101111151181------788
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
หนองอ้อศรีสัชนาลัย--11---0--+1+1-11---------------------------
64020065 วัดเกาะน้อยหนองอ้อศรีสัชนาลัย1-671-56--+1+1-7117%71911217110110110112191------869
64020067 หาดเสี้ยววิทยาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย1-10111-1011-----11----2111251211281201261361------1598
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)หาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย113537123639--1-1-2-37-2-5%--121141119311831233116311731484------76721
64020071 บ้านหนองยาวเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง1-451-45-----5----1016171817111161111------668
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)เกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง1-781-67--+1+1-8115%--618171511017113111110110117110411
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)คลองตาลศรีสำโรง1-2122112123--1--1-22-1-4%--141211341331602762792832------40012
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ทับผึ้งศรีสำโรง1-11121-67--+5+5-12572%--811611216111171918113117113112011
64020077 บ้านเตว็ดกลางทับผึ้งศรีสำโรง1-561-45--+1+1-6120%--111101121915110161111------748
64020078 วัดศรีสังวรทับผึ้งศรีสำโรง1-671-56--+1+1-7117%--9112161141111111111111------858
64020080 บ้านทับผึ้งทับผึ้งศรีสำโรง1-561-56-----6----81131141911011119171------818
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ทับผึ้งศรีสำโรง1-10111-910--+1+1-11110%--161141201191271201201311------1678
64020082 บ้านสันติสุขนาขุนไกรศรีสำโรง--11111-67-1-+5+4-11458%71101121131131161111191161------1179
64020083 บ้านเขาดินไพรวันนาขุนไกรศรีสำโรง1-10111-910--+1+1-11110%--221171201221281181151281------1708
64020084 บ้านโซกเปือยนาขุนไกรศรีสำโรง--331-34-1---1-3-1-25%--8171815131--4171------427
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)นาขุนไกรศรีสำโรง1-451-34--+1+1-5125%7131411015171818181------609
64020086 บ้านนาขุนไกรนาขุนไกรศรีสำโรง1-451-23--+2+2-5267%214151711161212141------339
64020087 บ้านวังพิกุลนาขุนไกรศรีสำโรง1-14151-1415-----15----51811111411219111120123110110113311
64020088 บ้านวังสมบูรณ์นาขุนไกรศรีสำโรง1-561-45--+1+1-6120%21415161915110171151------639
64020089 บ้านซ่านบ้านซ่านศรีสำโรง1-14151-1516---1-1-15-1-6%--16113121116118120118124127124123122011
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
บ้านซ่านศรีสำโรง--22---0--+2+2-22---------------------------
64020091 บ้านนาบ้านนาศรีสำโรง1-561-34--+2+2-6250%--7161515191416151------478
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)บ้านไร่ศรีสำโรง1-10111-1011-----11----241181191281321381241321------2158
64020094 บ้านดอนจันทร์บ้านไร่ศรีสำโรง1-11121-910--+2+2-12220%12151141131211151121111271------1309
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
บ้านไร่ศรีสำโรง-------0----------------------------------
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ราวต้นจันทร์ศรีสำโรง1-10111-67--+4+4-11458%1116171161171181171151131------1209
64020098 บ้านวังไฟไหม้ราวต้นจันทร์ศรีสำโรง1-451-34--+1+1-5125%212161613181618181------499
64020099 บ้านท่ามักกะสังราวต้นจันทร์ศรีสำโรง1-14151-1415-----15----911311011011411018111119122112113811
64020100 บ้านวังทองวังทองศรีสำโรง1-561-45--+1+1-6120%--415191918171101101------628
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)วังลึกศรีสำโรง1-12131-56--+7+7-137117%--716151511411011218191101919511
64020104 บ้านโคกกะทือวังใหญ่ศรีสำโรง--331-23-1-+1--3----3121211111416171------268
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
วังใหญ่ศรีสำโรง-------0----------------------------------
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
วัดเกาะศรีสำโรง--221-12-1-+1--2------1111----11--31------64
64020108 บ้านสันติพิทยาคารวัดเกาะศรีสำโรง1-451-23--+2+2-5267%31--11512141811161------308
64020109 บ้านหนองแหนวัดเกาะศรีสำโรง1-341-34-----4--515151115161516131------419
64020110 วัดเกาะวัดเกาะศรีสำโรง1-451-34--+1+1-5125%6171615111611017161------549
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์สามเรือนศรีสำโรง1-11121-56--+6+6-126100%--71617110161818191141811419711
64020112 อนุบาลศรีสำโรงสามเรือนศรีสำโรง124144124043--+1+1-4413%--201241139415541263159414541564------92425
64020113 วัดบ้านกรุสามเรือนศรีสำโรง1-561-45--+1+1-6120%--5131719110181101171------698
64020115 วัดคลองกระจงคลองกระจงสวรรคโลก1-671-45--+2+2-7240%--715191717111181161------708
64020116 วัดกรงทองคลองกระจงสวรรคโลก1-341-34-----4----5151316151812171------418
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมคลองยางสวรรคโลก1-341-23--+1+1-4134%314131613121415171------379
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางคลองยางสวรรคโลก1-451-23--+2+2-5267%517161117151412121------399
64020120 บ้านวังแร่คลองยางสวรรคโลก1-11121-56--+6+6-126100%--51101417112171121517151918311
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
ท่าทองสวรรคโลก--331-12-1-+2+1-3150%------------415161------153
64020124 บ้านหนองป่าตอท่าทองสวรรคโลก1-671-56--+1+1-7117%--81121121812011315141------828
64020126 บ้านดงไทยวิทยานาทุ่งสวรรคโลก1-14151-1516---1-1-15-1-6%--12113129115119124119130120115114121011
64020128 บ้านเขาทองนาทุ่งสวรรคโลก1-671-56--+1+1-7117%--1211619115110181141101------948
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)ในเมืองสวรรคโลก1-891-45--+4+4-9480%518110191151516171141------799
64020133 บ้านป่าเลาปากน้ำสวรรคโลก1-13141-1415---1-1-14-1-6%--8110181171161111191131811416113011
64020134 วัดปากน้ำปากน้ำสวรรคโลก1-14151-1516---1-1-15-1-6%--11116112121114119124131122121117120811
64020135 บ้านไม้งามปากน้ำสวรรคโลก1-341-34-----4----716110161718110131------578
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
ป่ากุมเกาะสวรรคโลก--111-12-1---1-1-1-50%------------111121------43
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)ป่ากุมเกาะสวรรคโลก--331-23-1-+1--3--412121314141416171------369
64020138 บ้านป่ากุมเกาะป่ากุมเกาะสวรรคโลก1-10111-56--+5+5-11584%--518151911011011018151111618711
64020139 วัดคุ้งยางป่ากุมเกาะสวรรคโลก--441-23-1-+2+1-4134%--617161516141--21------367
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามป่ากุมเกาะสวรรคโลก1-671-56--+1+1-7117%--1112191121201131131121------928
64020141 บ้านนาพงป่ากุมเกาะสวรรคโลก1-561-45--+1+1-6120%--5171101713191151101------668
64020142 บ้านขอนซุงเมืองบางขลังสวรรคโลก1-14151-1415-----15----911214191141131121201919111112211
64020143 บ้านคลองแห้งเมืองบางขลังสวรรคโลก1-451-34--+1+1-5125%--414181101814141101------528
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
เมืองบางขลังสวรรคโลก-------0----------------------------------
64020146 บ้านวัดโบสถ์เมืองบางขลังสวรรคโลก1-341-34-----4----1191416161719151------478
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)เมืองบางยมสวรรคโลก1-561-34--+2+2-6250%513161918121413111------419
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
ย่านยาวสวรรคโลก--11---0--+1+1-11---------------------------
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ย่านยาวสวรรคโลก1-15161-1516-----16--1011011511311611811211711218112115115812
64020154 วัดไผ่ล้อมย่านยาวสวรรคโลก1-451-34--+1+1-5125%716131814141611181------479
64020157 บ้านหนองกลับหนองกลับสวรรคโลก1-11121-910--+2+2-12220%--121201221181171211131281------1518
64020158 วัดป่าถ่อนหนองกลับสวรรคโลก--221-23-1---1-2-1-33%--213161311111--61------227
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1คลองมะพลับศรีนคร1-451-34--+1+1-5125%11313141819110181101------569
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์คลองมะพลับศรีนคร1-891-67--+2+2-9229%411419112114117117191101------1069
64020161 วัดศิริบูรณารามคลองมะพลับศรีนคร1-341-23--+1+1-4134%--3161615131516131------378
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
คลองมะพลับศรีนคร--111-12-1---1-1-1-50%----11--212111--11------75
64020163 บ้านหนองแหนนครเดิฐศรีนคร1-14151-1516---1-1-15-1-6%--18110120120125120116115137123135123911
64020164 บ้านดงจันทน์นครเดิฐศรีนคร--441-23-1-+2+1-4134%413141313131115141------309
64020165 บ้านบึงงามนครเดิฐศรีนคร1-451-34--+1+1-5125%217141616171512161------459
64020166 บ้านบึงสวยนครเดิฐศรีนคร1-341-34-----4--5131617151619111131------559
64020167 บ้านน้ำขุมน้ำขุมศรีนคร1-891-67--+2+2-9229%6115115114118110151151141------1129
64020168 วัดบ้านคลองน้ำขุมศรีนคร1-451-34--+1+1-5125%--6181417121216171------428
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนคร124043124245---2-2-43-2-4%221622853102310231133123310931634------88125
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนคร1-451-34--+1+1-5125%5131616171716171101------579
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนคร1-341-34-----4--712161713151--5161------418
64020172 บ้านหนองบัวหนองบัวศรีนคร1-12131-1213-----13--------131911411511111711511311511229
64020173 บ้านกลางดงกลางดงทุ่งเสลี่ยม1-14151-1516---1-1-15-1-6%--2311411812011011911411711516122117811
64020174 บ้านหัวฝายกลางดงทุ่งเสลี่ยม1-561-45--+1+1-6120%--12171911211311019181------808
64020175 บ้านโป่งฝางกลางดงทุ่งเสลี่ยม1-451-45-----5----61811118161919151------628
64020176 เชิงผากลางดงทุ่งเสลี่ยม1-451-34--+1+1-5125%--513181121111415161------548
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
กลางดงทุ่งเสลี่ยม--111-12-1---1-1-1-50%------113121216151------196
64020178 บ้านแม่ทุเลาในกลางดงทุ่งเสลี่ยม1-341-23--+1+1-4134%413121412141414181------359
64020179 บ้านหนองผักบุ้งกลางดงทุ่งเสลี่ยม1-451-45-----5----10141121101811114141------638
64020180 บ้านบึงบอนกลางดงทุ่งเสลี่ยม1-14151-1415-----15----11112114115119110113121112122117116611
64020181 บ้านห้วยเจริญกลางดงทุ่งเสลี่ยม1-451-34--+1+1-5125%2161101514121516131------439
64020182 บ้านไทยชนะศึกเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม1-10111-910--+1+1-11110%--211141141191221211231141------1488
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม1-17181-1819---1-1-18-1-5%--21120132136126137140130111111111127511
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม1-451-23--+2+2-5267%--3161415121515161------368
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม1-451-45-----5----5111811015114110181------618
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม1-13141-1516---2-2-14-2-12%--15118119116121128115120113118118120111
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม1-15161-1617---1-1-16-1-5%--161281311371441451502602------31110
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม1-2829123437--2-6-8-29-8-21%29171387383296310331073983983------77224
64020191 บ้านแม่ทุเลาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม1-671-45--+2+2-7240%--1014114191819171161------778
64020192 บ้านคลองสำราญไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม1-451-34--+1+1-5125%--4191517141615151------458
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม1-451-34--+1+1-5125%--11101913121615181------448
64020194 บ้านธารชะอมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม1-14151-56--+9+9-159150%--819110181141719114191814110011
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม1-451-45-----5----111718191916112131------658
64020198 บ้านหนองรังสิตบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม1-14151-1516---1-1-15-1-6%--13115125115113123111124117129115120011
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม--111-12-1---1-1-1-50%----------11--11--------22
64020200 บ้านท่าวิเศษบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม1-10111-67--+4+4-11458%--13119181121121211141211------1208
64020201 บ้านลานตาเมืองบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม1-10111-910--+1+1-11110%--181161211161161151281261------1568
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT