แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลังอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวม
ผอรองครูรวมผอรองครูรวมผอรองครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้อง
64020001 บ้านดงคู่ดงคู่ศรีสัชนาลัย1-12131-1516---3-3-13-3-18%--12113116118128121125133111120130122711
64020002 บ้านห้วยไคร้ดงคู่ศรีสัชนาลัย1-14151-1415-----15----316117117110117115120117115120115711
64020003 บ้านห้วยติ่งดงคู่ศรีสัชนาลัย1-451-45-----5--10191717171911518181------809
64020004 บ้านหนองบัวท่าชัยศรีสัชนาลัย--331-34-1---1-3-1-25%--51611116151419161------528
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบท่าชัยศรีสัชนาลัย--221-23-1---1-2-1-33%511151211141414121------289
64020006 บ้านลำโชคบ้านแก่งศรีสัชนาลัย--331-34-1---1-3-1-25%315141516141715131------429
64020007 บ้านป่าคาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย--441-34-1-+1--4----31618151815110181------538
64020008 บ้านแม่ท่าแพบ้านแก่งศรีสัชนาลัย1-16171-1617-----17----1812312412912212712312513212817125811
64020009 บ้านห้วยหยวกบ้านแก่งศรีสัชนาลัย--331-23-1-+1--3----213121--31314171------247
64020010 บ้านแก่งบ้านแก่งศรีสัชนาลัย1-10111-910--+1+1-11110%--161181191211241181241291------1698
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
บ้านแก่งศรีสัชนาลัย--111-12-1---1-1-1-50%--31413141--------------144
64020012 บ้านปากคะยางบ้านแก่งศรีสัชนาลัย1-14151-1617---2-2-15-2-11%--16133131134115120126124116132123127011
64020013 บ้านตึกบ้านตึกศรีสัชนาลัย1-10111-1011-----11----11291181251281161281301------1758
64020014 วัดภูนกบ้านตึกศรีสัชนาลัย--221-34-1--1-2-2-2-50%--31419141415181111------488
64020015 บ้านนาต้นจั่นบ้านตึกศรีสัชนาลัย--331-45-1--1-2-3-2-40%----101916181121101121------677
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
บ้านตึกศรีสัชนาลัย----1-12-1--1-2---2-100%----------11314141------124
64020018 บ้านดงย่าปาบ้านตึกศรีสัชนาลัย--331-45-1--1-2-3-2-40%--41111811311111112161------668
64020019 บ้านแม่คุบ้านตึกศรีสัชนาลัย--551-45-1-+1--5------31711416112181111------617
64020020 บ้านห้วยตมบ้านตึกศรีสัชนาลัย--331-34-1---1-3-1-25%--7131817171514171------488
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ป่างิ้วศรีสัชนาลัย--221-23-1---1-2-1-33%----31314131616111------267
64020022 บ้านแม่รากป่างิ้วศรีสัชนาลัย--331-23-1-+1--3----1131515151815141------368
64020023 บ้านทุ่งพล้อป่างิ้วศรีสัชนาลัย1-671-56--+1+1-7117%--815112151181151101111------848
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยป่างิ้วศรีสัชนาลัย--221-34-1--1-2-2-2-50%--10171413161512141------418
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ป่างิ้วศรีสัชนาลัย--111-12-1---1-1-1-50%----------21111111------54
64020027 บ้านแม่สำแม่สำศรีสัชนาลัย1-231-23-----3----1151615141514151------358
64020029 บ้านท่าโพธิ์แม่สำศรีสัชนาลัย1-12131-1516---3-3-13-3-18%101161131101911214115116113118121115712
64020030 บ้านดอนระเบียงแม่สำศรีสัชนาลัย--111-23-1--1-2-1-2-66%3111131613121413151------409
64020032 แม่สานสามัคคีแม่สำศรีสัชนาลัย--331-23-1-+1--3----2121414141316131------288
64020033 บ้านปากสานแม่สำศรีสัชนาลัย1-231-34---1-1-3-1-25%--41515191919161111------588
64020034 บ้านสันหีบแม่สำศรีสัชนาลัย1-14151-1617---2-2-15-2-11%13118112118119118121115127130121114122612
64020036 บ้านแม่สานแม่สำศรีสัชนาลัย--441-34-1-+1--4----31416191121512171------488
64020037 บ้านแม่ฮู้แม่สินศรีสัชนาลัย--221-34-1--1-2-2-2-50%3141712141--1118151------448
64020038 บ้านปางสาแม่สินศรีสัชนาลัย--331-45-1--1-2-3-2-40%51617191131717121101------669
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งแม่สินศรีสัชนาลัย--441-45-1---1-4-1-20%71619141141911417171------779
64020040 บ้านสุเม่นแม่สินศรีสัชนาลัย1-12131-1516---3-3-13-3-18%--14117117117122113116124110115110117511
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)แม่สินศรีสัชนาลัย1-781-45--+3+3-8360%1131618141--101221171------718
64020042 บ้านแม่เทินแม่สินศรีสัชนาลัย1-14151-1920---5-5-15-5-25%--17116121126125127119121137132135127611
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)แม่สินศรีสัชนาลัย--331-34-1---1-3-1-25%5121101319141817131------519
64020044 บ้านห้วยโป้แม่สินศรีสัชนาลัย1-13141-1415---1-1-14-1-6%--811911111311512211818116124115116911
64020045 บ้านสะท้อแม่สินศรีสัชนาลัย--331-34-1---1-3-1-25%--414161315181121111------538
64020046 บ้านผาเวียงแม่สินศรีสัชนาลัย1-12131-1617---4-4-13-4-23%--15122126125122132126129137134131129911
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย1117191-1920-+1-2-1-19-1-5%9119121123137141141135135127127122133712
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย1-13141-1516---2-2-14-2-12%5111116118116112113122117117122114118312
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ท่าชัยศรีสัชนาลัย1-341-34-----4----3121618191915181------508
64020050 บ้านวังยายมากท่าชัยศรีสัชนาลัย--331-23-1-+1--3----2161716151512131------368
64020051 บ้านท่าชัยท่าชัยศรีสัชนาลัย1-891-910---1-1-9-1-10%19112116114116117191161161------1359
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย--221-23-1---1-2-1-33%315121313161415191------409
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย--331-23-1-+1--3--311161512111314141------299
64020057 วัดโบราณหลวงสารจิตรศรีสัชนาลัย--991-910-1---1-9-1-10%--1818111151161241301151------1278
64020058 วัดแสนตอสารจิตรศรีสัชนาลัย1-451-45-----5--81517111191818114191------799
64020059 บ้านสารจิตรสารจิตรศรีสัชนาลัย111517112123---6-6-17-6-26%--31134131131135146139131132125145138011
64020060 บ้านดงยางหนองอ้อศรีสัชนาลัย--331-34-1---1-3-1-25%8151118171131419151------609
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
หนองอ้อศรีสัชนาลัย--221-23-1---1-2-1-33%--------4141816131------255
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
หนองอ้อศรีสัชนาลัย--221-23-1---1-2-1-33%----115131--416131------226
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญหนองอ้อศรีสัชนาลัย1-561-56-----6----21919112115117112191------858
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
หนองอ้อศรีสัชนาลัย--11---0--+1+1-11---------------------------
64020065 วัดเกาะน้อยหนองอ้อศรีสัชนาลัย--441-45-1---1-4-1-20%61516191811118161101------699
64020067 หาดเสี้ยววิทยาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย1-11121-1112-----12----6131271181241331161421------1698
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)หาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย123437123538---1-1-37-1-2%--131211118311231113142414041203------77722
64020071 บ้านหนองยาวเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง--441-45-1---1-4-1-20%--715171101711416191------658
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)เกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง1-891-56--+3+3-9350%--51717191817141411211711219211
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)คลองตาลศรีสำโรง111618112628---10-10-18-10-35%--15191662762762892903913------51216
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ทับผึ้งศรีสำโรง1-9101-1415---5-5-10-5-33%--1518113171911011119112113115112211
64020077 บ้านเตว็ดกลางทับผึ้งศรีสำโรง1-561-56-----6----131101911117111191131------838
64020078 วัดศรีสังวรทับผึ้งศรีสำโรง--331-45-1--1-2-3-2-40%--61171101911011017191------788
64020080 บ้านทับผึ้งทับผึ้งศรีสำโรง1-561-56-----6----1211111519191818191------818
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ทับผึ้งศรีสำโรง1-10111-1011-----11----211201261201181291231221------1798
64020082 บ้านสันติสุขนาขุนไกรศรีสำโรง1-10111-910--+1+1-11110%9115113118110118117122191------1319
64020083 บ้านเขาดินไพรวันนาขุนไกรศรีสำโรง1-10111-1011-----11----201211271171151271251271------1798
64020084 บ้านโซกเปือยนาขุนไกรศรีสำโรง--331-34-1---1-3-1-25%--11151311151812171------428
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)นาขุนไกรศรีสำโรง--331-45-1--1-2-3-2-40%511115161111817110191------729
64020086 บ้านนาขุนไกรนาขุนไกรศรีสำโรง--331-34-1---1-3-1-25%6171311013121316141------449
64020087 บ้านวังพิกุลนาขุนไกรศรีสำโรง1-14151-1415-----15----1211311117110120110117120114115114911
64020088 บ้านวังสมบูรณ์นาขุนไกรศรีสำโรง--441-45-1---1-4-1-20%51819161111411514181------709
64020089 บ้านซ่านบ้านซ่านศรีสำโรง1-13141-1617---3-3-14-3-17%--25117122119118123128129122125117124511
64020090 บ้านปากคลองแดนบ้านซ่านศรีสำโรง--221-23-1---1-2-1-33%----11513121315191------287
64020091 บ้านนาบ้านนาศรีสำโรง--441-34-1-+1--4----5151913151517131------428
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)บ้านไร่ศรีสำโรง1-10111-1011-----11----191231251321221281311281------2088
64020094 บ้านดอนจันทร์บ้านไร่ศรีสำโรง1-11121-1011--+1+1-12110%101121191181131101281181201------1489
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
บ้านไร่ศรีสำโรง----1-12-1--1-2---2-100%----41--61313111--------175
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ราวต้นจันทร์ศรีสำโรง1-10111-910--+1+1-11110%91151161141171141131211211------1409
64020098 บ้านวังไฟไหม้ราวต้นจันทร์ศรีสำโรง1-451-45-----5--6171318151918161111------639
64020099 บ้านท่ามักกะสังราวต้นจันทร์ศรีสำโรง1-13141-1415---1-1-14-1-6%--111111131101711112019119114122114711
64020100 บ้านวังทองวังทองศรีสำโรง1-451-45-----5----1011218171911015111------628
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)วังลึกศรีสำโรง1-10111-67--+4+4-11458%--4171131111111911911011111317111511
64020104 บ้านโคกกะทือวังใหญ่ศรีสำโรง--221-23-1---1-2-1-33%--3131214161615151------348
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
วังใหญ่ศรีสำโรง----1-12-1--1-2---2-100%--------------31--------31
64020107 ประชาอุทิศวัดเกาะศรีสำโรง--221-23-1---1-2-1-33%--3121312111214161------238
64020108 บ้านสันติพิทยาคารวัดเกาะศรีสำโรง1-341-34-----4--2151--518111717181------438
64020109 บ้านหนองแหนวัดเกาะศรีสำโรง--331-34-1---1-3-1-25%513131616171414131------419
64020110 วัดเกาะวัดเกาะศรีสำโรง1-451-34--+1+1-5125%3151315181617161131------569
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์สามเรือนศรีสำโรง1-13141-67--+7+7-147100%--9114161718191811311311419111011
64020112 อนุบาลศรีสำโรงสามเรือนศรีสำโรง124043124144---1-1-43-1-2%--231472123316441454155414641464------94926
64020113 วัดบ้านกรุสามเรือนศรีสำโรง--441-56-1--1-2-4-2-33%--11111110191111161121191------998
64020115 วัดคลองกระจงคลองกระจงสวรรคโลก1-781-56--+2+2-8234%--91717114171171151171------938
64020116 วัดกรงทองคลองกระจงสวรรคโลก--331-34-1---1-3-1-25%--4141418141718171------468
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมคลองยางสวรรคโลก--221-34-1--1-2-2-2-50%3131311141417111191------459
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางคลองยางสวรรคโลก--331-23-1-+1--3--212171515131318121------379
64020120 บ้านวังแร่คลองยางสวรรคโลก--12121-56-1-+7+6-126100%--31911211111216161711111011019711
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
ท่าทองสวรรคโลก--221-34-1--1-2-2-2-50%--6141717161615141------458
64020124 บ้านหนองป่าตอท่าทองสวรรคโลก1-561-34--+2+2-6250%--714111191215111151------548
64020126 บ้านดงไทยวิทยานาทุ่งสวรรคโลก1-14151-1617---2-2-15-2-11%--24116120125121131122122118115114122811
64020128 บ้านเขาทองนาทุ่งสวรรคโลก1-671-67-----7----111141111101161131171101------1028
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)ในเมืองสวรรคโลก1-9101-910-----10--141101221111131101161111151------1229
64020133 บ้านป่าเลาปากน้ำสวรรคโลก1-14151-1415-----15----711711411211811211911211618113114811
64020134 วัดปากน้ำปากน้ำสวรรคโลก1-13141-1516---2-2-14-2-12%--10120116119124133122123124128120123911
64020135 บ้านไม้งามปากน้ำสวรรคโลก--331-34-1---1-3-1-25%--814161711013141121------548
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
ป่ากุมเกาะสวรรคโลก--111-12-1---1-1-1-50%--------1111212131------95
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)ป่ากุมเกาะสวรรคโลก--331-34-1---1-3-1-25%21217151418151--81------418
64020138 บ้านป่ากุมเกาะป่ากุมเกาะสวรรคโลก--10101-67-1-+4+3-10343%--8111111110114181811011119110111011
64020139 วัดคุ้งยางป่ากุมเกาะสวรรคโลก1-341-34-----4----51718161714110161------538
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามป่ากุมเกาะสวรรคโลก1-671-67-----7----111131201121151131151131------1128
64020141 บ้านนาพงป่ากุมเกาะสวรรคโลก--441-45-1---1-4-1-20%--111615191141101101141------798
64020142 บ้านขอนซุงเมืองบางขลังสวรรคโลก1-12131-1415---2-2-13-2-13%--5110117114114119113181611019112511
64020143 บ้านคลองแห้งเมืองบางขลังสวรรคโลก1-451-34--+1+1-5125%--7191412161718121------458
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
เมืองบางขลังสวรรคโลก--111-12-1---1-1-1-50%--11114111--312121------147
64020146 บ้านวัดโบสถ์เมืองบางขลังสวรรคโลก--111-34-1--2-3-1-3-75%--6171617151414181------478
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)เมืองบางยมสวรรคโลก--331-34-1---1-3-1-25%9110191113121114121------419
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
ย่านยาวสวรรคโลก--111-12-1---1-1-1-50%--------------3121------52
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ย่านยาวสวรรคโลก1-14151-1516---1-1-15-1-6%1219113118111116113113112112115114115812
64020154 วัดไผ่ล้อมย่านยาวสวรรคโลก--221-23-1---1-2-1-33%316151214111913141------379
64020157 บ้านหนองกลับหนองกลับสวรรคโลก1-10111-1112---1-1-11-1-8%--231181201221121261461331------2008
64020158 วัดป่าถ่อนหนองกลับสวรรคโลก--221-23-1---1-2-1-33%--912111----517131------276
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1คลองมะพลับศรีนคร1-561-56-----6--31611111318110181111131------839
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์คลองมะพลับศรีนคร--991-67-1-+3+2-9229%3111114118119191111101131------1089
64020161 วัดศิริบูรณารามคลองมะพลับศรีนคร1-341-34-----4----9141515191412181------468
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
คลองมะพลับศรีนคร--111-12-1---1-1-1-50%----214111--1121--------105
64020163 บ้านหนองแหนนครเดิฐศรีนคร1-13141-1516---2-2-14-2-12%--13121124119116115116122127137134124411
64020164 บ้านดงจันทน์นครเดิฐศรีนคร--441-34-1-+1--4--415121312151419171------419
64020165 บ้านบึงงามนครเดิฐศรีนคร--221-34-1--1-2-2-2-50%414151816131614121------429
64020166 บ้านบึงสวยนครเดิฐศรีนคร--441-34-1-+1--4--31718181101111314151------599
64020167 บ้านน้ำขุมน้ำขุมศรีนคร--661-67-1---1-6-1-14%13118115112151151161121101------1169
64020168 วัดบ้านคลองน้ำขุมศรีนคร--331-34-1---1-3-1-25%--51151512171815171------548
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนคร124043124548---5-5-43-5-10%422692903108312631083164412431394------97027
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนคร--221-34-1--1-2-2-2-50%415151715171818151------549
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนคร1-341-23--+1+1-4134%51613161--51516141------408
64020172 บ้านหนองบัวหนองบัวศรีนคร1-10111-1314---3-3-11-3-21%------1711711211611811611211811111379
64020173 บ้านกลางดงกลางดงทุ่งเสลี่ยม1-14151-1516---1-1-15-1-6%--19117111121115115111123119126129120611
64020174 บ้านหัวฝายกลางดงทุ่งเสลี่ยม1-451-45-----5----10113111191919110151------768
64020175 บ้านโป่งฝางกลางดงทุ่งเสลี่ยม1-341-45---1-1-4-1-20%--141716191818110141------668
64020176 เชิงผากลางดงทุ่งเสลี่ยม1-341-45---1-1-4-1-20%--10115112151817110151------728
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
กลางดงทุ่งเสลี่ยม--111-23-1--1-2-1-2-66%----41112151615111------247
64020178 บ้านแม่ทุเลาในกลางดงทุ่งเสลี่ยม1-231-34---1-1-3-1-25%2141414161411013191------469
64020179 บ้านหนองผักบุ้งกลางดงทุ่งเสลี่ยม--331-34-1---1-3-1-25%--12181819161515151------588
64020180 บ้านบึงบอนกลางดงทุ่งเสลี่ยม1-13141-1516---2-2-14-2-12%--17116117111113121126116121118111118711
64020181 บ้านห้วยเจริญกลางดงทุ่งเสลี่ยม--331-34-1---1-3-1-25%813161215171516151------479
64020182 บ้านไทยชนะศึกเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม1-9101-910-----10----151211221181221121201231------1538
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม1-15161-1819---3-3-16-3-15%--37132132139141135132135116118114133111
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม--441-34-1-+1--4----415141516131131121------528
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม1-341-45---1-1-4-1-20%--9112151131918113191------788
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม1-14151-1617---2-2-15-2-11%--23117122134122121130117113127114124011
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม111618112022---4-4-18-4-18%--221341391391502602572712------37212
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม112628113234---6-6-28-6-17%231522783822913882913872812------67320
64020191 บ้านแม่ทุเลาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม1-781-56--+2+2-8234%--15112111191121161141101------998
64020192 บ้านคลองสำราญไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม1-341-34-----4----41815181416171141------568
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม--331-34-1---1-3-1-25%--8141316161818191------528
64020194 บ้านธารชะอมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม1-12131-67--+6+6-13686%--91911411111011311011011116112111511
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม1-341-45---1-1-4-1-20%--9191101711212111171------678
64020198 บ้านหนองรังสิตบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม1-13141-1516---2-2-14-2-12%--20114113120112122125125123113116120311
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม--111-12-1---1-1-1-50%--21--111121--4111------116
64020200 บ้านท่าวิเศษบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม1-9101-910-----10----261121101181161181131161------1298
64020201 บ้านลานตาเมืองบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม1-9101-910-----10----221171191141321261171221------1698
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT