แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลังอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวม
ผอรองครูรวมผอรองครูรวมผอรองครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้อง
64020001 บ้านดงคู่ดงคู่ศรีสัชนาลัย1-12131-1516---3-3-13-3-18%--3122120116116125120125121127111120611
64020002 บ้านห้วยไคร้ดงคู่ศรีสัชนาลัย1-14151-1415-----15----513118117118110120116113116118115411
64020003 บ้านห้วยติ่งดงคู่ศรีสัชนาลัย1-451-45-----5--5191816151518113181------679
64020004 บ้านหนองบัวท่าชัยศรีสัชนาลัย--331-34-1---1-3-1-25%----9191111615141101------547
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบท่าชัยศรีสัชนาลัย--221-23-1---1-2-1-33%2131--412111414151------258
64020006 บ้านลำโชคบ้านแก่งศรีสัชนาลัย--331-23-1-+1--3--213141314171416141------379
64020007 บ้านป่าคาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย--441-34-1-+1--4----314151101417151101------488
64020008 บ้านแม่ท่าแพบ้านแก่งศรีสัชนาลัย1-16171-1617-----17----33119123119131124130119123124128127311
64020009 บ้านห้วยหยวกบ้านแก่งศรีสัชนาลัย--331-12-1-+2+1-3150%--31114121--313141------207
64020010 บ้านแก่งบ้านแก่งศรีสัชนาลัย1-10111-910--+1+1-11110%--141191231221261201191241------1678
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
บ้านแก่งศรีสัชนาลัย--11---0--+1+1-11---------------------------
64020012 บ้านปากคะยางบ้านแก่งศรีสัชนาลัย1-14151-1617---2-2-15-2-11%--16118133133134115118127132114116125611
64020013 บ้านตึกบ้านตึกศรีสัชนาลัย1-10111-1011-----11------391291191251301171281------1877
64020014 วัดภูนกบ้านตึกศรีสัชนาลัย--221-23-1---1-2-1-33%--1121419141415181------378
64020015 บ้านนาต้นจั่นบ้านตึกศรีสัชนาลัย--331-45-1--1-2-3-2-40%--8151131916191141131------778
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
บ้านตึกศรีสัชนาลัย----1-12-1--1-2---2-100%------------112131------63
64020018 บ้านดงย่าปาบ้านตึกศรีสัชนาลัย--331-45-1--1-2-3-2-40%--12151716113111111121------678
64020019 บ้านแม่คุบ้านตึกศรีสัชนาลัย--551-34-1-+2+1-5125%--31--416114161121101------557
64020020 บ้านห้วยตมบ้านตึกศรีสัชนาลัย--331-34-1---1-3-1-25%--7171419171815141------518
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ป่างิ้วศรีสัชนาลัย--221-23-1---1-2-1-33%--51--313131215161------277
64020022 บ้านแม่รากป่างิ้วศรีสัชนาลัย--331-23-1-+1--3----2111114151417161------308
64020023 บ้านทุ่งพล้อป่างิ้วศรีสัชนาลัย1-671-56--+1+1-7117%--8110110113141181131101------868
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยป่างิ้วศรีสัชนาลัย--221-23-1---1-2-1-33%--11131514131715121------408
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ป่างิ้วศรีสัชนาลัย--111-12-1---1-1-1-50%------------11--11------22
64020027 บ้านแม่สำแม่สำศรีสัชนาลัย1-231-23-----3----4121716161413141------368
64020029 บ้านท่าโพธิ์แม่สำศรีสัชนาลัย1-12131-1415---2-2-13-2-13%31101141101711011012116117116124113912
64020030 บ้านดอนระเบียงแม่สำศรีสัชนาลัย--111-23-1--1-2-1-2-66%212191217141214131------359
64020032 แม่สานสามัคคีแม่สำศรีสัชนาลัย--331-23-1-+1--3----6121213121312151------258
64020033 บ้านปากสานแม่สำศรีสัชนาลัย1-231-34---1-1-3-1-25%--5141316161718151------448
64020034 บ้านสันหีบแม่สำศรีสัชนาลัย1-14151-1617---2-2-15-2-11%15115119110117120116120116123120125121612
64020036 บ้านแม่สานแม่สำศรีสัชนาลัย--441-34-1-+1--4----21315151911215121------438
64020037 บ้านแม่ฮู้แม่สินศรีสัชนาลัย--221-34-1--1-2-2-2-50%314141713141--13181------468
64020038 บ้านปางสาแม่สินศรีสัชนาลัย--331-34-1---1-3-1-25%3141515191111617121------529
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งแม่สินศรีสัชนาลัย--441-45-1---1-4-1-20%618171914114110112171------779
64020040 บ้านสุเม่นแม่สินศรีสัชนาลัย1-12131-1516---3-3-13-3-18%--1511311611711712211311611411719116911
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)แม่สินศรีสัชนาลัย1-781-34--+4+4-84100%11--2141101511191191------518
64020042 บ้านแม่เทินแม่สินศรีสัชนาลัย1-14151-2021---6-6-15-6-28%--19119115121127127126121134121146127611
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)แม่สินศรีสัชนาลัย--331-34-1---1-3-1-25%213121812181418181------459
64020044 บ้านห้วยโป้แม่สินศรีสัชนาลัย1-13141-1415---1-1-14-1-6%--9111118110115115121118123110115116511
64020045 บ้านสะท้อแม่สินศรีสัชนาลัย--331-34-1---1-3-1-25%--11415161515181131------478
64020046 บ้านผาเวียงแม่สินศรีสัชนาลัย1-12131-1617---4-4-13-4-23%--20116125124128121136126138142124130011
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย1117191-1920-+1-2-1-19-1-5%16120122127123137143141135127123123133712
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย1-13141-1516---2-2-14-2-12%4110114116119116113114123121121117118812
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ท่าชัยศรีสัชนาลัย1-341-34-----4----4151216151819151------448
64020050 บ้านวังยายมากท่าชัยศรีสัชนาลัย--331-34-1---1-3-1-25%--5141517171814121------428
64020051 บ้านท่าชัยท่าชัยศรีสัชนาลัย1-891-910---1-1-9-1-10%812019116114115116181171------1239
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย--221-23-1---1-2-1-33%212151113141513161------319
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย--331-23-1-+1--3--1121--515121116131------258
64020057 วัดโบราณหลวงสารจิตรศรีสัชนาลัย--991-910-1---1-9-1-10%--1511819111151131251301------1268
64020058 วัดแสนตอสารจิตรศรีสัชนาลัย1-451-45-----5--21714161121919171141------709
64020059 บ้านสารจิตรสารจิตรศรีสัชนาลัย1115171-1920-+1-4-3-17-3-15%--31128132130129131145142123132130135311
64020060 บ้านดงยางหนองอ้อศรีสัชนาลัย--331-45-1--1-2-3-2-40%7151512181711415191------629
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
หนองอ้อศรีสัชนาลัย--221-23-1---1-2-1-33%----------41418161------224
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
หนองอ้อศรีสัชนาลัย--221-12-1-+1--2--------214131--3151------175
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญหนองอ้อศรีสัชนาลัย1-561-56-----6----714191101131151171111------868
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
หนองอ้อศรีสัชนาลัย--11---0--+1+1-11---------------------------
64020065 วัดเกาะน้อยหนองอ้อศรีสัชนาลัย--441-56-1--1-2-4-2-33%811316181919112110161------819
64020067 หาดเสี้ยววิทยาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย1-11121-1011--+1+1-12110%--21111201281171251341181------1558
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)หาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย123437123639---2-2-37-2-5%--111241119312331223112315041414------80222
64020071 บ้านหนองยาวเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง--441-34-1-+1--4----616171611015111151------568
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)เกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง1-891-56--+3+3-9350%--41416181811219161211811119711
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)คลองตาลศรีสำโรง111618112123---5-5-18-5-21%--181151311602792792822822------44613
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ทับผึ้งศรีสำโรง1-9101-1415---5-5-10-5-33%--17114181121518110112117115110112811
64020077 บ้านเตว็ดกลางทับผึ้งศรีสำโรง1-561-56-----6----121131111811016112191------818
64020078 วัดศรีสังวรทับผึ้งศรีสำโรง--331-56-1--2-3-3-3-50%--1116115111111112111171------848
64020080 บ้านทับผึ้งทับผึ้งศรีสำโรง1-561-45--+1+1-6120%--10113191121101918181------798
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ทับผึ้งศรีสำโรง1-10111-910--+1+1-11110%--141191191261221201311221------1738
64020082 บ้านสันติสุขนาขุนไกรศรีสำโรง1-10111-910--+1+1-11110%101121141121161101171171201------1289
64020083 บ้านเขาดินไพรวันนาขุนไกรศรีสำโรง1-10111-910--+1+1-11110%--181221211281181151251261------1738
64020084 บ้านโซกเปือยนาขุนไกรศรีสำโรง--331-23-1-+1--3----91916131--418111------407
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)นาขุนไกรศรีสำโรง--331-45-1--1-2-3-2-40%4151101616191717191------639
64020086 บ้านนาขุนไกรนาขุนไกรศรีสำโรง--331-34-1---1-3-1-25%515171317121214161------419
64020087 บ้านวังพิกุลนาขุนไกรศรีสำโรง1-14151-1415-----15----711211411119111118110113123119114711
64020088 บ้านวังสมบูรณ์นาขุนไกรศรีสำโรง--441-45-1---1-4-1-20%41516191511113115141------629
64020089 บ้านซ่านบ้านซ่านศรีสำโรง1-13141-1516---2-2-14-2-12%--12122116120119116123128125128120122911
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
บ้านซ่านศรีสำโรง--221-12-1-+1--2------------212121--------63
64020091 บ้านนาบ้านนาศรีสำโรง--441-34-1-+1--4----6141519131516171------458
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)บ้านไร่ศรีสำโรง1-10111-1011-----11----211211251311331231291311------2148
64020094 บ้านดอนจันทร์บ้านไร่ศรีสำโรง1-11121-910--+2+2-12220%41131131231131131101261191------1349
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
บ้านไร่ศรีสำโรง----1-12-1--1-2---2-100%------31--41313111------145
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ราวต้นจันทร์ศรีสำโรง1-10111-910--+1+1-11110%3191161161141181161131211------1269
64020098 บ้านวังไฟไหม้ราวต้นจันทร์ศรีสำโรง1-451-34--+1+1-5125%215171318151817161------519
64020099 บ้านท่ามักกะสังราวต้นจันทร์ศรีสำโรง1-13141-1415---1-1-14-1-6%--1411111111411117111118114120117114811
64020100 บ้านวังทองวังทองศรีสำโรง1-451-45-----5----41101111917110110161------678
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)วังลึกศรีสำโรง1-10111-67--+4+4-11458%--61517115110111181181911319111111
64020104 บ้านโคกกะทือวังใหญ่ศรีสำโรง--221-23-1---1-2-1-33%----51112141616151------297
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
วังใหญ่ศรีสำโรง----1-12-1--1-2---2-100%----------------31------31
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
วัดเกาะศรีสำโรง--221-12-1-+1--2----1111--3121--3131------136
64020108 บ้านสันติพิทยาคารวัดเกาะศรีสำโรง1-341-23--+1+1-4134%--2151114181116191------368
64020109 บ้านหนองแหนวัดเกาะศรีสำโรง--331-34-1---1-3-1-25%714121316161714141------439
64020110 วัดเกาะวัดเกาะศรีสำโรง1-451-34--+1+1-5125%5141512161121716161------539
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์สามเรือนศรีสำโรง1-13141-67--+7+7-147100%--61811116171811018113116111110411
64020112 อนุบาลศรีสำโรงสามเรือนศรีสำโรง124043124144---1-1-43-1-2%--221341159413141614143415541454------95026
64020113 วัดบ้านกรุสามเรือนศรีสำโรง--441-45-1---1-4-1-20%--311119110171101171111------788
64020115 วัดคลองกระจงคลองกระจงสวรรคโลก1-781-45--+3+3-8360%--7191716112191151141------798
64020116 วัดกรงทองคลองกระจงสวรรคโลก--331-34-1---1-3-1-25%--2151614181218171------428
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมคลองยางสวรรคโลก--221-34-1--1-2-2-2-50%4131412121414171111------419
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางคลองยางสวรรคโลก--331-34-1---1-3-1-25%815111715151313181------459
64020120 บ้านวังแร่คลองยางสวรรคโลก--12121-56-1-+7+6-126100%--815171101811315171101611018911
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
ท่าทองสวรรคโลก--221-34-1--1-2-2-2-50%--1151417171617151------428
64020124 บ้านหนองป่าตอท่าทองสวรรคโลก1-561-45--+1+1-6120%--11171411311014141121------658
64020126 บ้านดงไทยวิทยานาทุ่งสวรรคโลก1-14151-1617---2-2-15-2-11%--15126117120125122129121113117115122011
64020128 บ้านเขาทองนาทุ่งสวรรคโลก1-671-56--+1+1-7117%--1718117110171161111141------1008
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)ในเมืองสวรรคโลก1-9101-67--+3+3-10343%1111111011817111171151121------1029
64020133 บ้านป่าเลาปากน้ำสวรรคโลก1-14151-1415-----15----11181181161111191131191818115114611
64020134 วัดปากน้ำปากน้ำสวรรคโลก1-13141-1516---2-2-14-2-12%--17112117116118125131122124119121122211
64020135 บ้านไม้งามปากน้ำสวรรคโลก--331-34-1---1-3-1-25%--61916161711013131------508
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
ป่ากุมเกาะสวรรคโลก--111-12-1---1-1-1-50%----------11112121------64
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)ป่ากุมเกาะสวรรคโลก--331-23-1-+1--3--2121214141316171--------308
64020138 บ้านป่ากุมเกาะป่ากุมเกาะสวรรคโลก--10101-56-1-+5+4-10467%--9181111111121111818171311019811
64020139 วัดคุ้งยางป่ากุมเกาะสวรรคโลก1-341-34-----4----8171617141512191------488
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามป่ากุมเกาะสวรรคโลก1-671-67-----7----101101121201121151131151------1078
64020141 บ้านนาพงป่ากุมเกาะสวรรคโลก--441-45-1---1-4-1-20%--71101613191131101111------698
64020142 บ้านขอนซุงเมืองบางขลังสวรรคโลก1-12131-1415---2-2-13-2-13%--11151101141141151211141911219113411
64020143 บ้านคลองแห้งเมืองบางขลังสวรรคโลก1-451-45-----5----419191914161101131------648
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
เมืองบางขลังสวรรคโลก--11---0--+1+1-11---------------------------
64020146 บ้านวัดโบสถ์เมืองบางขลังสวรรคโลก--111-34-1--2-3-1-3-75%--9151616171615151------498
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)เมืองบางยมสวรรคโลก--331-34-1---1-3-1-25%4161101911131211151------419
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
ย่านยาวสวรรคโลก--111-12-1---1-1-1-50%----------------21------21
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ย่านยาวสวรรคโลก1-14151-1516---1-1-15-1-6%1411711211411911211911211311417111116412
64020154 วัดไผ่ล้อมย่านยาวสวรรคโลก--221-34-1--1-2-2-2-50%613161514151118131------419
64020157 บ้านหนองกลับหนองกลับสวรรคโลก1-10111-1011-----11----211211181201211121261441------1838
64020158 วัดป่าถ่อนหนองกลับสวรรคโลก--221-23-1---1-2-1-33%--2181311111--6161------277
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1คลองมะพลับศรีนคร1-561-45--+1+1-6120%31417191111819191101------709
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์คลองมะพลับศรีนคร--991-67-1-+3+2-9229%41711211611711819110191------1029
64020161 วัดศิริบูรณารามคลองมะพลับศรีนคร1-341-23--+1+1-4134%--5161414141614131------368
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
คลองมะพลับศรีนคร--111-12-1---1-1-1-50%--21--213111--1131------126
64020163 บ้านหนองแหนนครเดิฐศรีนคร1-13141-1516---2-2-14-2-12%--11120125125122116115118143135121125111
64020164 บ้านดงจันทน์นครเดิฐศรีนคร--441-23-1-+2+1-4134%214141212111514191------339
64020165 บ้านบึงงามนครเดิฐศรีนคร--221-34-1--1-2-2-2-50%614151617161216151------479
64020166 บ้านบึงสวยนครเดิฐศรีนคร--441-34-1-+1--4--2161715181911113141------559
64020167 บ้านน้ำขุมน้ำขุมศรีนคร--661-67-1---1-6-1-14%14115117116110141151141111------1169
64020168 วัดบ้านคลองน้ำขุมศรีนคร--331-34-1---1-3-1-25%--7141813121518151------428
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนคร124043124346---3-3-43-3-6%301783913102310931243108316141243------92726
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนคร--221-34-1--1-2-2-2-50%417141717161719171------589
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนคร1-341-23--+1+1-4134%1161613161--516161------398
64020172 บ้านหนองบัวหนองบัวศรีนคร1-10111-1314---3-3-11-3-21%------911711811211611611811511011319
64020173 บ้านกลางดงกลางดงทุ่งเสลี่ยม1-14151-1516---1-1-15-1-6%--16120117111120115117111124116120118711
64020174 บ้านหัวฝายกลางดงทุ่งเสลี่ยม1-451-56---1-1-5-1-16%--10191121131919181111------818
64020175 บ้านโป่งฝางกลางดงทุ่งเสลี่ยม1-341-45---1-1-4-1-20%--71141816191717181------668
64020176 เชิงผากลางดงทุ่งเสลี่ยม1-341-45---1-1-4-1-20%--31101141121515171101------668
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
กลางดงทุ่งเสลี่ยม--111-23-1--1-2-1-2-66%------412121615151------246
64020178 บ้านแม่ทุเลาในกลางดงทุ่งเสลี่ยม1-231-23-----3--3131413141614110131------409
64020179 บ้านหนองผักบุ้งกลางดงทุ่งเสลี่ยม--331-45-1--1-2-3-2-40%--51141919191514161------618
64020180 บ้านบึงบอนกลางดงทุ่งเสลี่ยม1-13141-1516---2-2-14-2-12%--11115115118110113121125119111117117511
64020181 บ้านห้วยเจริญกลางดงทุ่งเสลี่ยม--331-34-1---1-3-1-25%5110161312151614151------469
64020182 บ้านไทยชนะศึกเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม1-9101-910-----10----161161181221191231131181------1458
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม1-15161-1920---4-4-16-4-20%--18133136129140142133130114112111129811
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม--441-34-1-+1--4----51615151616141121------498
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม1-341-45---1-1-4-1-20%--21711114113110181121------678
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม1-14151-1617---2-2-15-2-11%--21122116119134118119131120114110122411
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม1116181-1920-+1-3-2-18-2-10%--271251381401391522602562------33711
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม112628123336--1-7-8-28-8-22%331662652963903963933983943------73123
64020191 บ้านแม่ทุเลาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม1-781-56--+2+2-8234%--61151131918171181121------888
64020192 บ้านคลองสำราญไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม1-341-34-----4----8151615161415171------468
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม--331-34-1---1-3-1-25%--13191412161618181------568
64020194 บ้านธารชะอมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม1-12131-67--+6+6-13686%--111111101151131121131111518111112011
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม1-341-45---1-1-4-1-20%--71819191711213191------648
64020198 บ้านหนองรังสิตบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม1-13141-1516---2-2-14-2-12%--14125114113123112124128117119126121511
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม--111-12-1---1-1-1-50%--------11--11----------22
64020200 บ้านท่าวิเศษบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม1-9101-910-----10----26181131111211141221151------1308
64020201 บ้านลานตาเมืองบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม1-9101-910-----10----151221171191141291251161------1578
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT