ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านแม่สาน

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020036
PERCODE 6 หลัก620232
กระทรวง 10 หลัก1064620232
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55910203
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620232
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่สาน
ชื่อ (อังกฤษ)banmeasan
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแม่สำ
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.6443719
Longitude
99.49310707
ระยะทาง

75.8 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย ธนภัทร บุศย์คำ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2590

  • -
user-avatar

นาย ไกรวุฒิ ลำตาล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

  • -
user-avatar

นางสาว เขมิกา นาทิพย์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

  • -
user-avatar

นางสาว รุ่งเรือง มั่นคำ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

  • -
user-avatar

นางสาว จุฑากาญจน์ พวงสมบัติ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2605

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน