ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020137
PERCODE 6 หลัก620301
กระทรวง 10 หลัก1064620301
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55615402
อีเมล์แอดเดรสthairat30@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620301
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
ชื่อ (อังกฤษ)thairathvittaya 30
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลป่ากุมเกาะ
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.364355
Longitude
99.818967
ระยะทาง

10 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นางสาว สุกัญญา ปั้นจาด

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

  • -
user-avatar

นาง บุษบา โตบุญมา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

  • -
user-avatar

นางสาว ณัฐชยา เตือนสติ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2604

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน