ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านนา

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020091
PERCODE 6 หลัก620279
กระทรวง 10 หลัก1064620279
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55941601
อีเมล์แอดเดรสbannaschool64020091@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620279
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนา
ชื่อ (อังกฤษ)Banna
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านนา
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.1631436
Longitude
99.8323637
ระยะทาง

21.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง สมใจ ทับผา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2570

  • -
user-avatar

นาย คนองฤทธิ์ คะนิกา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

  • -
user-avatar

นาย ภูธเรศ ศรีเนตร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar

นาง กฤษณา อินต๊ะสงค์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2576

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน