ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านนา

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020091
PERCODE 6 หลัก620279
กระทรวง 10 หลัก1064620279
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55941601
อีเมล์แอดเดรสbannaschool64020091@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620279
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนา
ชื่อ (อังกฤษ)Banna
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านนา
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.1631436
Longitude
99.8323637
ระยะทาง

21.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง สมใจ ทับผา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
นาย คนองฤทธิ์ คะนิกา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาย ภูธเรศ ศรีเนตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นาง กฤษณา อินต๊ะสงค์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน