ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020119
PERCODE 6 หลัก620305
กระทรวง 10 หลัก1064620305
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-951077
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620305
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านคลองยาง
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbanklongyang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองยาง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.33625415
Longitude
99.90383764
ระยะทาง

10.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง นริศรา มะรินทร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

  • -
user-avatar

นาย ธนาวุฒิ จีนย้าย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

  • -
user-avatar

น.ส. สุวรรมาลี ทรัพย์สิน

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2574

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน