ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนครูครูผู้ช่วยธุรการพนักงานราชการพี่เลี้ยงเด็กพิการรวม
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยดงคู่เจ้าหมื่นด้ง109300013
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยดงคู่เจ้าหมื่นด้ง1012200015
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยดงคู่เจ้าหมื่นด้ง10310005
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท00300003
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท00200002
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร00300003
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร00400004
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร1015100017
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร00300003
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร1010000011
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร00100001
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร1014000015
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง107300011
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง00200002
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง00210003
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง00000000
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง00210003
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง00500005
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง00300003
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม00200002
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม00300003
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม10510007
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม00200002
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม00100001
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม10200003
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม1011100013
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม00100001
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม00300003
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม10200003
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม1012200015
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม00400004
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน00200002
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน00300003
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน00400004
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน1012000013
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน10700008
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน1013100015
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน00300003
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน1010300014
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน00300003
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน1012000013
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท1116100019
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท1012100014
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท10300004
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท00300003
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท10800009
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท00200002
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท00300003
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยสารจิตรแก่งสารจิตร00720009
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยสารจิตรแก่งสารจิตร10400005
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยสารจิตรแก่งสารจิตร1113200017
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย00300003
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย00200002
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย00200002
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย10410006
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย00100001
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย00400004
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยหาดเสี้ยวมรดกไทย109200012
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยหาดเสี้ยวมรดกไทย1231300037
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงเกาะตาเลี้ยงยมนา00400004
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงเกาะตาเลี้ยงยมนา10800009
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงคลองตาลเบญจมาศ1113300018
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงทับผึ้งยมนา109000010
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงทับผึ้งยมนา10410006
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงทับผึ้งยมนา00300003
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงทับผึ้งยมนา10320006
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงทับผึ้งยมนา1010000011
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร109100011
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร1010000011
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร00300003
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร00300003
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร00300003
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร1011300015
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร00400004
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงบ้านซ่านก้าวหน้า1013000014
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงบ้านซ่านก้าวหน้า00110002
64020091 บ้านนาศรีสำโรงบ้านนาก้าวหน้า00400004
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงบ้านไร่ก้าวหน้า108200011
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงบ้านไร่ก้าวหน้า109200012
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงบ้านไร่ก้าวหน้า00000000
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงราวต้นจันทร์นาขุนไกร109100011
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงราวต้นจันทร์นาขุนไกร10400005
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงราวต้นจันทร์นาขุนไกร1010300014
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงวังทองยมนา10310005
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงวังลึกเบญจมาศ107300011
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงวังใหญ่ยมนา00200002
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงวังใหญ่ยมนา00000000
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงวัดเกาะเบญจมาศ00200002
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงวัดเกาะก้าวหน้า10300004
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงวัดเกาะเบญจมาศ00300003
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงวัดเกาะก้าวหน้า10400005
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงสามเรือนเบญจมาศ1011200014
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงสามเรือนเบญจมาศ1238200043
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงสามเรือนเบญจมาศ00310004
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกคลองกระจงเบญจสามัคคี10700008
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกคลองกระจงเบญจสามัคคี00300003
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกคลองยางทุ่งแม่ระวิง00110002
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกคลองยางทุ่งแม่ระวิง00210003
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกคลองยางทุ่งแม่ระวิง0012000012
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกท่าทองเบญจสามัคคี00110002
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกท่าทองเบญจสามัคคี10500006
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกนาทุ่งเมืองพระร่วง1013100015
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกนาทุ่งเมืองพระร่วง10510007
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกในเมืองทุ่งแม่ระวิง108100010
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกปากน้ำเบญจสามัคคี1014000015
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกปากน้ำเบญจสามัคคี1011200014
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกปากน้ำเบญจสามัคคี00300003
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง00100001
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง00300003
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง0010000010
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง10210004
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง10600007
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง00400004
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองบางขลังเมืองพระร่วง1011100013
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองบางขลังเมืองพระร่วง10400005
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองบางขลังเมืองพระร่วง00100001
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองบางขลังเมืองพระร่วง00010001
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเมืองบางยมเบญจสามัคคี00300003
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกย่านยาวเบญจสามัคคี00100001
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกย่านยาวเบญจสามัคคี1012200015
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกย่านยาวเบญจสามัคคี00110002
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกหนองกลับเมืองพระร่วง109100011
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกหนองกลับเมืองพระร่วง00110002
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครคลองมะพลับศรีนคร10320006
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครคลองมะพลับศรีนคร00900009
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครคลองมะพลับศรีนคร10300004
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครคลองมะพลับศรีนคร00100001
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครนครเดิฐศรีนคร1012100014
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครนครเดิฐศรีนคร00310004
64020165 บ้านบึงงามศรีนครนครเดิฐศรีนคร00200002
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครนครเดิฐศรีนคร00400004
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครน้ำขุมศรีนคร00510006
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครน้ำขุมศรีนคร00300003
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครศรีนคร1233700043
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครศรีนคร00110002
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครศรีนคร10300004
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครหนองบัวศรีนคร108200011
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง1012200015
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง10400005
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง10300004
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง10210004
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง00100001
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง10200003
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง00210003
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง1013000014
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง00300003
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมเขาแก้วศรีสมบูรณ์บ้านใหม่เขาแก้ว109000010
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมเขาแก้วศรีสมบูรณ์บ้านใหม่เขาแก้ว1015000016
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม00400004
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม10300004
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม1014000015
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม1114200018
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม1124200028
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม10700008
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม10210004
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกบ้านใหม่เขาแก้ว00300003
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม1011100013
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม10210004
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่ไชยมงคลบ้านใหม่เขาแก้ว1012100014
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่ไชยมงคลบ้านใหม่เขาแก้ว00100001
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่ไชยมงคลบ้านใหม่เขาแก้ว109000010
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่ไชยมงคลบ้านใหม่เขาแก้ว109000010
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT