ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดเกาะ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020110
PERCODE 6 หลัก620282
กระทรวง 10 หลัก1064620282
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์817865027
อีเมล์แอดเดรสwatkoh.schoo2564@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620282
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดเกาะ
ชื่อ (อังกฤษ)Watkoh
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลวัดเกาะ
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.2015958
Longitude
99.8517198
ระยะทาง

14 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย สุภชัย ใจหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

  • -
user-avatar

น.ส. รัชดาพร ด่วนเดิน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

  • -
user-avatar

น.ส. สุดารัตน์ มีเกิด

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

  • -
user-avatar

น.ส. สุมาลี แซ่พ่าน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

  • -
user-avatar

น.ส. ทัศวรรณ บูรณไทย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน