ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านนาพง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020141
PERCODE 6 หลัก620314
กระทรวง 10 หลัก1064620314
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์948414164
อีเมล์แอดเดรสnaaphong@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620314
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาพง
ชื่อ (อังกฤษ)bannaphong
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลป่ากุมเกาะ
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.362384
Longitude
99.7500877
ระยะทาง

15 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง พิชามญชุ์ เหมือนเพ็ชร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

  • -
user-avatar

นาง นงนุช จันทร์ดี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2571

  • -
user-avatar

นาง ศรีนวล ปรารมย์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2575

  • -
user-avatar

นาง ณัฐทิชา เขียวบุตร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน