ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านนาพง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020141
PERCODE 6 หลัก620314
กระทรวง 10 หลัก1064620314
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์948414164
อีเมล์แอดเดรสnaaphong@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620314
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาพง
ชื่อ (อังกฤษ)bannaphong
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลป่ากุมเกาะ
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.362384
Longitude
99.7500877
ระยะทาง

15 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง พิชามญชุ์ เหมือนเพ็ชร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาง นงนุช จันทร์ดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
นาง ศรีนวล ปรารมย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นาง ณัฐทิชา เขียวบุตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน