ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020195
PERCODE 6 หลัก620157
กระทรวง 10 หลัก1064620157
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์898359084
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620157
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหมื่นชัย
ชื่อ (อังกฤษ)bannongmuanchai
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลไทยชนะศึก
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.36825
Longitude
99.599903
ระยะทาง

31.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. พิกุล วงค์กฎ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
น.ส. วันดี กลิ่นสวรรค์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
น.ส. พรพิมล ประยูรศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
นาง บุษรา ยาป่าคาย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน