ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านห้วยตม

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020020
PERCODE 6 หลัก620203
กระทรวง 10 หลัก1064620203
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-948395
อีเมล์แอดเดรสhuaytom@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620203
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยตม
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaytom
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านตึก
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.6632779
Longitude
99.9253236
ระยะทาง

63 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. แสงดาว เขตบรรพต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาง ณัฐวลัย ทับทิม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
น.ส. ปรางทิพย์ เจี้ยมกลิ่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน