ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านห้วยหยวก

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020009
PERCODE 6 หลัก620240
กระทรวง 10 หลัก1064620240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0934659953
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620240
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยหยวก
ชื่อ (อังกฤษ)Huaiyuak
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านแก่ง
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.5854251
Longitude
99.5206134
ระยะทาง

65 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย จตุพร เมืองแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
น.ส. เดือนเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นาย ชูศักดิ์ ขอบคุณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน