ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกเพศ

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเพศ
ชายหญิงรวม
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยดงคู่เจ้าหมื่นด้ง51015
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยดงคู่เจ้าหมื่นด้ง41115
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยดงคู่เจ้าหมื่นด้ง235
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท325
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท022
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร033
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร145
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร6915
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร314
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร7411
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร101
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร41014
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง2911
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง123
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง145
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง000
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง145
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง055
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง055
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านทุ่งพล้อ
ศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม022
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม033
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม099
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม022
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม101
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม123
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม41115
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม011
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม134
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม145
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม61016
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม235
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน044
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน235
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน246
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน6915
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน257
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน61117
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน224
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน31215
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน145
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน31215
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท21719
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท51116
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท134
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท145
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท2911
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท224
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท033
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยสารจิตรแก่งสารจิตร4711
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยสารจิตรแก่งสารจิตร145
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยสารจิตรแก่งสารจิตร61218
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย044
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย022
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย022
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย077
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย011
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย167
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยหาดเสี้ยวมรดกไทย4711
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยหาดเสี้ยวมรดกไทย53237
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงเกาะตาเลี้ยงยมนา145
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงเกาะตาเลี้ยงยมนา088
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงคลองตาลเบญจมาศ41822
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงทับผึ้งยมนา6612
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงทับผึ้งยมนา156
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงทับผึ้งยมนา167
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงทับผึ้งยมนา156
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงทับผึ้งยมนา11011
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร2911
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร6511
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร123
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร145
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร145
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร7815
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร066
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงบ้านซ่านก้าวหน้า41115
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงบ้านซ่านก้าวหน้า022
64020091 บ้านนาศรีสำโรงบ้านนาก้าวหน้า336
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงบ้านไร่ก้าวหน้า2911
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงบ้านไร่ก้าวหน้า3912
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงบ้านไร่ก้าวหน้า000
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงราวต้นจันทร์นาขุนไกร4711
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงราวต้นจันทร์นาขุนไกร145
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงราวต้นจันทร์นาขุนไกร51015
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงวังทองยมนา336
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงวังลึกเบญจมาศ4913
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงวังใหญ่ยมนา033
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงวังใหญ่ยมนา000
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงวัดเกาะเบญจมาศ022
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงวัดเกาะก้าวหน้า235
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงวัดเกาะเบญจมาศ044
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงวัดเกาะก้าวหน้า145
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงสามเรือนเบญจมาศ4812
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงสามเรือนเบญจมาศ93544
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงสามเรือนเบญจมาศ066
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกคลองกระจงเบญจสามัคคี437
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกคลองกระจงเบญจสามัคคี134
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกคลองยางทุ่งแม่ระวิง134
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกคลองยางทุ่งแม่ระวิง235
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกคลองยางทุ่งแม่ระวิง5712
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกท่าทองเบญจสามัคคี033
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกท่าทองเบญจสามัคคี257
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกนาทุ่งเมืองพระร่วง41115
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกนาทุ่งเมืองพระร่วง257
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกในเมืองทุ่งแม่ระวิง189
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกปากน้ำเบญจสามัคคี21214
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกปากน้ำเบญจสามัคคี41115
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกปากน้ำเบญจสามัคคี134
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง011
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง033
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง2911
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง044
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง257
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง066
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองบางขลังเมืองพระร่วง31215
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองบางขลังเมืองพระร่วง055
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองบางขลังเมืองพระร่วง000
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองบางขลังเมืองพระร่วง134
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเมืองบางยมเบญจสามัคคี246
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกย่านยาวเบญจสามัคคี011
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกย่านยาวเบญจสามัคคี31316
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกย่านยาวเบญจสามัคคี235
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกหนองกลับเมืองพระร่วง21012
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกหนองกลับเมืองพระร่วง022
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครคลองมะพลับศรีนคร145
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครคลองมะพลับศรีนคร279
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครคลองมะพลับศรีนคร224
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครคลองมะพลับศรีนคร011
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครนครเดิฐศรีนคร21315
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครนครเดิฐศรีนคร134
64020165 บ้านบึงงามศรีนครนครเดิฐศรีนคร145
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครนครเดิฐศรีนคร134
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครน้ำขุมศรีนคร189
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครน้ำขุมศรีนคร145
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครศรีนคร113243
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครศรีนคร145
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครศรีนคร044
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครหนองบัวศรีนคร7613
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง31215
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง246
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง235
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง055
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง011
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง314
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง145
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง21315
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง325
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมเขาแก้วศรีสมบูรณ์บ้านใหม่เขาแก้ว2911
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมเขาแก้วศรีสมบูรณ์บ้านใหม่เขาแก้ว51318
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม145
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม055
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม5914
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม21416
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม42529
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม167
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม145
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกบ้านใหม่เขาแก้ว145
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม6915
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม055
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่ไชยมงคลบ้านใหม่เขาแก้ว6915
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่ไชยมงคลบ้านใหม่เขาแก้ว011
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่ไชยมงคลบ้านใหม่เขาแก้ว3811
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่ไชยมงคลบ้านใหม่เขาแก้ว3811
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT