ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020185
PERCODE 6 หลัก620147
กระทรวง 10 หลัก1064620147
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์843799042
อีเมล์แอดเดรสthannamtip@hotmail.co.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620147
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านธารน้ำทิพย์
ชื่อ (อังกฤษ)Ban-Thannamthip School
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทุ่งเสลี่ยม
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.27149683
Longitude
99.5353801
ระยะทาง

45 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย วิทยา ศุภานุสร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2587

  • -
user-avatar

นาง กัลยาณี สิงห์เรือง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2576

  • -
user-avatar

นาง อุมาพร พันสอิ้ง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

  • -
user-avatar

นาง ดาว ยาวีระ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

  • -
user-avatar

นางสาว ณัฐพร เหมือนชู

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน