ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านโคกกะทือ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020104
PERCODE 6 หลัก620275
กระทรวง 10 หลัก1064620275
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620275
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกกะทือ
ชื่อ (อังกฤษ)khocatue
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลวังใหญ่
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.120612
Longitude
99.759198
ระยะทาง

35 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. จอมขวัญ จิตต์อ่อนน้อม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

  • -
user-avatar

น.ส. ชลธิชา จันทร์เที่ยง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (อื่นๆ)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน