ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020053
PERCODE 6 หลัก620250
กระทรวง 10 หลัก1064620250
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55950654
อีเมล์แอดเดรสs.kanjana28@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620250
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดตลิ่งชัน
ชื่อ (อังกฤษ)Wat taling chan
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลศรีสัชนาลัย
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64190

พิกัด


Latitude
17.39439097
Longitude
99.79529443
ระยะทาง

14 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย ปิยะ รุ่งเจริญ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

  • -
user-avatar

นาย นพัฒกรณ์ พรมอ่อน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar

นาง วันทนีย์ โพธิ์แก้ว

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

  • -
user-avatar

นางสาว สุภาภรณ์ ทิวงค์ษา

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน