ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020041
PERCODE 6 หลัก620194
กระทรวง 10 หลัก1064620194
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์086-3097891
อีเมล์แอดเดรสbanpaksinschool@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620194
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)
ชื่อ (อังกฤษ)Banpaksin(Tanprachanukrao)
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแม่สิน
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.69678833
Longitude
99.70379833
ระยะทาง

60 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย ราชวัชร เชื้อสาวะถี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
น.ส. นิฤมล วงค์อินพ่อ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นาย ศุภชัย ทองกก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
น.ส. คำเปีย อย่าห้าม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
น.ส. ปรางค์ทิพย์ ยาวยวน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
น.ส. หทัยทิพย์ ดีอุต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
น.ส. พรชนก ทองปิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
น.ส. รัตนาวดี เที่ยงตรง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน