ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านโซกเปือย

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020084
PERCODE 6 หลัก620295
กระทรวง 10 หลัก1064620295
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-910097
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620295
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโซกเปือย
ชื่อ (อังกฤษ)Bansoakpuay
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนาขุนไกร
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.2286176
Longitude
99.5131022
ระยะทาง

51 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. นันทิภาคย์ สิทธิพงศธร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
น.ส. ธัญสินี สุวรรณรัตน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นาย ธีรศักดิ์ แซมภูเขียว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน