ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านปางสา

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020038
PERCODE 6 หลัก620191
กระทรวง 10 หลัก1064620191
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55690075
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620191
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปางสา
ชื่อ (อังกฤษ)Banpangsa
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแม่สิน
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.7117314
Longitude
99.6091073
ระยะทาง

65 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. จรูญลักษณ์ น้อยเพ็ง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (อื่นๆ)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 3060

  • -
user-avatar

น.ส. อาภาภรณ์ ขยัก

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

  • -
user-avatar

นาย ปฐมพงษ์ โพธาพันธ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน