ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020088
PERCODE 6 หลัก620299
กระทรวง 10 หลัก1064620299
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์805158988
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620299
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังสมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)Banwongsomboon
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนาขุนไกร
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.12455709
Longitude
99.60663056
ระยะทาง

42 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. เบญจวรรณ กันเกิด

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

  • -
user-avatar

น.ส. ญาณิกา กุลกิจจาภรณ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

  • -
user-avatar

นาง มัทนา สุขเทศ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

  • -
user-avatar

น.ส. บุญนำ แก้ววิเชียร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2570

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน