แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
64020001 โรงเรียนบ้านดงคู่ ดงคู่ศรีสัชนาลัย47.6
64020002 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ดงคู่ศรีสัชนาลัย43.5
64020003 โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง ดงคู่ศรีสัชนาลัย37.6
64020004 โรงเรียนบ้านหนองบัว ท่าชัยศรีสัชนาลัย31
64020005 โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ ท่าชัยศรีสัชนาลัย39
64020006 โรงเรียนบ้านลำโชค บ้านแก่งศรีสัชนาลัย41
64020007 โรงเรียนบ้านป่าคา บ้านแก่งศรีสัชนาลัย62
64020008 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ บ้านแก่งศรีสัชนาลัย53
64020009 โรงเรียนบ้านห้วยหยวก บ้านแก่งศรีสัชนาลัย65
64020010 โรงเรียนบ้านแก่ง บ้านแก่งศรีสัชนาลัย28
64020011 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ บ้านแก่งศรีสัชนาลัย28
64020012 โรงเรียนบ้านปากคะยาง บ้านแก่งศรีสัชนาลัย35
64020013 โรงเรียนบ้านตึก บ้านตึกศรีสัชนาลัย40
64020014 โรงเรียนวัดภูนก บ้านตึกศรีสัชนาลัย43
64020015 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น บ้านตึกศรีสัชนาลัย45
64020016 โรงเรียนบ้านหมอนสูง บ้านตึกศรีสัชนาลัย38
64020018 โรงเรียนบ้านดงย่าปา บ้านตึกศรีสัชนาลัย58
64020019 โรงเรียนบ้านแม่คุ บ้านตึกศรีสัชนาลัย55
64020020 โรงเรียนบ้านห้วยตม บ้านตึกศรีสัชนาลัย63
64020021 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) ป่างิ้วศรีสัชนาลัย33
64020022 โรงเรียนบ้านแม่ราก ป่างิ้วศรีสัชนาลัย32.3
64020023 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ป่างิ้วศรีสัชนาลัย32.8
64020024 โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย ป่างิ้วศรีสัชนาลัย36.2
64020025 โรงเรียนวัดวังค่า ป่างิ้วศรีสัชนาลัย36
64020027 โรงเรียนบ้านแม่สำ แม่สำศรีสัชนาลัย36.1
64020029 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ แม่สำศรีสัชนาลัย38.8
64020030 โรงเรียนบ้านดอนระเบียง แม่สำศรีสัชนาลัย41
64020032 โรงเรียนแม่สานสามัคคี แม่สำศรีสัชนาลัย61.7
64020033 โรงเรียนบ้านปากสาน แม่สำศรีสัชนาลัย49
64020034 โรงเรียนบ้านสันหีบ แม่สำศรีสัชนาลัย58
64020036 โรงเรียนบ้านแม่สาน แม่สำศรีสัชนาลัย75.8
64020037 โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ แม่สินศรีสัชนาลัย60
64020038 โรงเรียนบ้านปางสา แม่สินศรีสัชนาลัย65
64020039 โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง แม่สินศรีสัชนาลัย72.6
64020040 โรงเรียนบ้านสุเม่น แม่สินศรีสัชนาลัย69
64020041 โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์) แม่สินศรีสัชนาลัย60
64020042 โรงเรียนบ้านแม่เทิน แม่สินศรีสัชนาลัย67
64020043 โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) แม่สินศรีสัชนาลัย63
64020044 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ แม่สินศรีสัชนาลัย61
64020045 โรงเรียนบ้านสะท้อ แม่สินศรีสัชนาลัย53
64020046 โรงเรียนบ้านผาเวียง แม่สินศรีสัชนาลัย60
64020047 โรงเรียนไชยะวิทยา ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย13
64020048 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย17
64020049 โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ ท่าชัยศรีสัชนาลัย15
64020050 โรงเรียนบ้านวังยายมาก ท่าชัยศรีสัชนาลัย18
64020051 โรงเรียนบ้านท่าชัย ท่าชัยศรีสัชนาลัย15
64020053 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย14
64020055 โรงเรียนบ้านพระปรางค์ ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย17
64020057 โรงเรียนวัดโบราณหลวง สารจิตรศรีสัชนาลัย29
64020058 โรงเรียนวัดแสนตอ สารจิตรศรีสัชนาลัย20
64020059 โรงเรียนบ้านสารจิตร สารจิตรศรีสัชนาลัย22.5
64020060 โรงเรียนบ้านดงยาง หนองอ้อศรีสัชนาลัย31.5
64020061 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย หนองอ้อศรีสัชนาลัย24
64020062 โรงเรียนบ้านป่ายาง หนองอ้อศรีสัชนาลัย21
64020063 โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ หนองอ้อศรีสัชนาลัย28
64020064 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) หนองอ้อศรีสัชนาลัย27.5
64020065 โรงเรียนวัดเกาะน้อย หนองอ้อศรีสัชนาลัย21
64020067 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา หาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย30
64020068 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) หาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย30
64020071 โรงเรียนบ้านหนองยาว เกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง27.5
64020072 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) เกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง25.5
64020074 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) คลองตาลศรีสำโรง18
64020076 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) ทับผึ้งศรีสำโรง28
64020077 โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง ทับผึ้งศรีสำโรง31
64020078 โรงเรียนวัดศรีสังวร ทับผึ้งศรีสำโรง32
64020080 โรงเรียนบ้านทับผึ้ง ทับผึ้งศรีสำโรง29.5
64020081 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) ทับผึ้งศรีสำโรง26.5
64020082 โรงเรียนบ้านสันติสุข นาขุนไกรศรีสำโรง30
64020083 โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน นาขุนไกรศรีสำโรง38
64020084 โรงเรียนบ้านโซกเปือย นาขุนไกรศรีสำโรง51
64020085 โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) นาขุนไกรศรีสำโรง43
64020086 โรงเรียนบ้านนาขุนไกร นาขุนไกรศรีสำโรง34.5
64020087 โรงเรียนบ้านวังพิกุล นาขุนไกรศรีสำโรง38
64020088 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ นาขุนไกรศรีสำโรง42
64020089 โรงเรียนบ้านซ่าน บ้านซ่านศรีสำโรง25
64020090 โรงเรียนบ้านปากคลองแดน บ้านซ่านศรีสำโรง21
64020091 โรงเรียนบ้านนา บ้านนาศรีสำโรง21.5
64020093 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) บ้านไร่ศรีสำโรง28.5
64020094 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ บ้านไร่ศรีสำโรง32
64020095 โรงเรียนบ้านบุ่งสัก บ้านไร่ศรีสำโรง29
64020097 โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ ราวต้นจันทร์ศรีสำโรง30
64020098 โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ ราวต้นจันทร์ศรีสำโรง27
64020099 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง ราวต้นจันทร์ศรีสำโรง29
64020100 โรงเรียนบ้านวังทอง วังทองศรีสำโรง25
64020103 โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) วังลึกศรีสำโรง20
64020104 โรงเรียนบ้านโคกกะทือ วังใหญ่ศรีสำโรง35
64020105 โรงเรียนวัดวังใหญ่ วังใหญ่ศรีสำโรง25
64020107 โรงเรียนประชาอุทิศ วัดเกาะศรีสำโรง18.5
64020108 โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดเกาะศรีสำโรง20
64020109 โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดเกาะศรีสำโรง16
64020110 โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะศรีสำโรง14
64020111 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ สามเรือนศรีสำโรง20
64020112 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สามเรือนศรีสำโรง18
64020113 โรงเรียนวัดบ้านกรุ สามเรือนศรีสำโรง19
64020115 โรงเรียนวัดคลองกระจง คลองกระจงสวรรคโลก9
64020116 โรงเรียนวัดกรงทอง คลองกระจงสวรรคโลก8
64020118 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม คลองยางสวรรคโลก15
64020119 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง คลองยางสวรรคโลก10.5
64020120 โรงเรียนบ้านวังแร่ คลองยางสวรรคโลก17.6
64020122 โรงเรียนบ้านท่าทอง ท่าทองสวรรคโลก13
64020124 โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ ท่าทองสวรรคโลก15
64020126 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา นาทุ่งสวรรคโลก6.2
64020128 โรงเรียนบ้านเขาทอง นาทุ่งสวรรคโลก18.7
64020130 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) ในเมืองสวรรคโลก5.7
64020133 โรงเรียนบ้านป่าเลา ปากน้ำสวรรคโลก12.5
64020134 โรงเรียนวัดปากน้ำ ปากน้ำสวรรคโลก17.5
64020135 โรงเรียนบ้านไม้งาม ปากน้ำสวรรคโลก22
64020136 โรงเรียนสามัคคีวิทยา ป่ากุมเกาะสวรรคโลก12
64020137 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) ป่ากุมเกาะสวรรคโลก10
64020138 โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ ป่ากุมเกาะสวรรคโลก10
64020139 โรงเรียนวัดคุ้งยาง ป่ากุมเกาะสวรรคโลก8
64020140 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม ป่ากุมเกาะสวรรคโลก23.5
64020141 โรงเรียนบ้านนาพง ป่ากุมเกาะสวรรคโลก15
64020142 โรงเรียนบ้านขอนซุง เมืองบางขลังสวรรคโลก22
64020143 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง เมืองบางขลังสวรรคโลก20
64020144 โรงเรียนวัดปากคลองช้าง เมืองบางขลังสวรรคโลก24
64020146 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ เมืองบางขลังสวรรคโลก25.7
64020148 โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) เมืองบางยมสวรรคโลก15
64020151 โรงเรียนวัดไทรย้อย ย่านยาวสวรรคโลก7.1
64020153 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ย่านยาวสวรรคโลก4
64020154 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ย่านยาวสวรรคโลก3.3
64020157 โรงเรียนบ้านหนองกลับ หนองกลับสวรรคโลก13
64020158 โรงเรียนวัดป่าถ่อน หนองกลับสวรรคโลก15
64020159 โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 คลองมะพลับศรีนคร15
64020160 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ คลองมะพลับศรีนคร25
64020161 โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม คลองมะพลับศรีนคร18.7
64020162 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย คลองมะพลับศรีนคร16.9
64020163 โรงเรียนบ้านหนองแหน นครเดิฐศรีนคร27
64020164 โรงเรียนบ้านดงจันทน์ นครเดิฐศรีนคร29
64020165 โรงเรียนบ้านบึงงาม นครเดิฐศรีนคร24
64020166 โรงเรียนบ้านบึงสวย นครเดิฐศรีนคร29
64020167 โรงเรียนบ้านน้ำขุม น้ำขุมศรีนคร26.5
64020168 โรงเรียนวัดบ้านคลอง น้ำขุมศรีนคร26
64020169 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ศรีนครศรีนคร20
64020170 โรงเรียนวัดบ้านเหมือง ศรีนครศรีนคร22
64020171 โรงเรียนบ้านตาลพร้า ศรีนครศรีนคร24
64020172 โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัวศรีนคร32
64020173 โรงเรียนบ้านกลางดง กลางดงทุ่งเสลี่ยม37.3
64020174 โรงเรียนบ้านหัวฝาย กลางดงทุ่งเสลี่ยม35.3
64020175 โรงเรียนบ้านโป่งฝาง กลางดงทุ่งเสลี่ยม38
64020176 โรงเรียนเชิงผา กลางดงทุ่งเสลี่ยม38
64020177 โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง กลางดงทุ่งเสลี่ยม40
64020178 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน กลางดงทุ่งเสลี่ยม42
64020179 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง กลางดงทุ่งเสลี่ยม37
64020180 โรงเรียนบ้านบึงบอน กลางดงทุ่งเสลี่ยม55
64020181 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ กลางดงทุ่งเสลี่ยม48
64020182 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม22
64020183 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม24
64020185 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม45
64020186 โรงเรียนบ้านวังธาร ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม33
64020187 โรงเรียนบ้านโซกม่วง ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม42
64020188 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม32
64020189 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม35
64020191 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม28
64020192 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม30
64020193 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม26
64020194 โรงเรียนบ้านธารชะอม ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม36.5
64020195 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม31.5
64020198 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม23
64020199 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม19.7
64020200 โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม20
64020201 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม45
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT