ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020063
PERCODE 6 หลัก620204
กระทรวง 10 หลัก1064620204
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์831637501
อีเมล์แอดเดรสsankae2405@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620204
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองอ้อบำเพ็ญ
ชื่อ (อังกฤษ)NONG-OR BUMPEN
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.50217131
Longitude
99.75767179
ระยะทาง

28 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง จำรัส วงษชิต
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
นาง สุนันทา ศรีภูธร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นาง อรชุดา หวาดเพ็ชร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
น.ส. เปี่ยมสิริ เรืองฤทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
น.ส. จันทร์จิรา ด่างพล้อย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
น.ส. ชนิตา กล่ำเอม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน