ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวิทยฐานะ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายอื่นๆคศ.1คศ.2คศ.3คศ.4ครูผู้ช่วยบุคลากรทางการศึกษารวม
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยดงคู่เจ้าหมื่นด้ง055203015
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยดงคู่เจ้าหมื่นด้ง085200015
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยดงคู่เจ้าหมื่นด้ง01120105
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท01120105
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท01100002
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร00210003
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร03110005
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร061701015
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร02110004
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร033500011
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร01000001
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร051800014
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง082100011
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง02010003
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง00020305
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง00000000
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง02110105
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง02120005
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง01120105
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านทุ่งพล้อ
ศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม00010102
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม00020103
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม02140209
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม02000002
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม01000001
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม02010003
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม053403015
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม01000001
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม01020104
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม02020105
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม091303016
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม03100105
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน02100104
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน01310005
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน03210006
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน072303015
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน01210307
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน075302017
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน02010104
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน072501015
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน00120205
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน063501015
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท045901019
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท074401016
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท01210004
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท02020105
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท033203011
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท03010004
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท01200003
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยสารจิตรแก่งสารจิตร042302011
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยสารจิตรแก่งสารจิตร03020005
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยสารจิตรแก่งสารจิตร049302018
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย02110004
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย01100002
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย00110002
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย04020107
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย01000001
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย03120107
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยหาดเสี้ยวมรดกไทย045200011
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยหาดเสี้ยวมรดกไทย012111004037
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงเกาะตาเลี้ยงยมนา01030105
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงเกาะตาเลี้ยงยมนา00250108
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงคลองตาลเบญจมาศ0125302022
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงทับผึ้งยมนา012504012
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงทับผึ้งยมนา01040106
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงทับผึ้งยมนา02110307
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงทับผึ้งยมนา03020106
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงทับผึ้งยมนา034400011
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร044201011
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร025301011
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร02100003
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร02110105
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร02120005
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร073401015
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร01130106
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงบ้านซ่านก้าวหน้า026700015
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงบ้านซ่านก้าวหน้า01100002
64020091 บ้านนาศรีสำโรงบ้านนาก้าวหน้า01040106
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงบ้านไร่ก้าวหน้า033500011
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงบ้านไร่ก้าวหน้า032601012
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงบ้านไร่ก้าวหน้า00000000
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงราวต้นจันทร์นาขุนไกร013601011
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงราวต้นจันทร์นาขุนไกร01120105
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงราวต้นจันทร์นาขุนไกร064302015
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงวังทองยมนา02110206
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงวังลึกเบญจมาศ052303013
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงวังใหญ่ยมนา02000103
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงวังใหญ่ยมนา00000000
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงวัดเกาะเบญจมาศ02000002
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงวัดเกาะก้าวหน้า02120005
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงวัดเกาะเบญจมาศ02020004
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงวัดเกาะก้าวหน้า02120005
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงสามเรือนเบญจมาศ041700012
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงสามเรือนเบญจมาศ012121703044
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงสามเรือนเบญจมาศ01130106
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกคลองกระจงเบญจสามัคคี02140007
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกคลองกระจงเบญจสามัคคี01030004
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกคลองยางทุ่งแม่ระวิง01110104
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกคลองยางทุ่งแม่ระวิง01200205
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกคลองยางทุ่งแม่ระวิง055200012
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกท่าทองเบญจสามัคคี01000203
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกท่าทองเบญจสามัคคี01320107
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกนาทุ่งเมืองพระร่วง043701015
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกนาทุ่งเมืองพระร่วง01140107
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกในเมืองทุ่งแม่ระวิง04310109
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกปากน้ำเบญจสามัคคี054500014
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกปากน้ำเบญจสามัคคี064500015
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกปากน้ำเบญจสามัคคี03010004
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง00100001
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง01010103
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง042401011
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง02100104
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง03220007
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง01130106
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองบางขลังเมืองพระร่วง064401015
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองบางขลังเมืองพระร่วง03010105
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองบางขลังเมืองพระร่วง00000000
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองบางขลังเมืองพระร่วง01110104
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเมืองบางยมเบญจสามัคคี02030106
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกย่านยาวเบญจสามัคคี00010001
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกย่านยาวเบญจสามัคคี072403016
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกย่านยาวเบญจสามัคคี01110205
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกหนองกลับเมืองพระร่วง034203012
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกหนองกลับเมืองพระร่วง00100102
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครคลองมะพลับศรีนคร02011105
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครคลองมะพลับศรีนคร06120009
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครคลองมะพลับศรีนคร00040004
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครคลองมะพลับศรีนคร01000001
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครนครเดิฐศรีนคร080502015
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครนครเดิฐศรีนคร03000104
64020165 บ้านบึงงามศรีนครนครเดิฐศรีนคร04010005
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครนครเดิฐศรีนคร00040004
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครน้ำขุมศรีนคร04310109
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครน้ำขุมศรีนคร02110105
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครศรีนคร014121412043
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครศรีนคร02100205
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครศรีนคร03010004
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครหนองบัวศรีนคร041503013
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง051900015
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง02120106
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง01220005
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง01110205
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง00010001
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง03010004
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง02100205
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง054600015
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง00210205
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมเขาแก้วศรีสมบูรณ์บ้านใหม่เขาแก้ว032501011
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมเขาแก้วศรีสมบูรณ์บ้านใหม่เขาแก้ว0601002018
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม01040005
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม03020005
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม053600014
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม026800016
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม0271703029
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม01140107
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม01130005
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกบ้านใหม่เขาแก้ว01210105
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม043503015
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม02010205
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่ไชยมงคลบ้านใหม่เขาแก้ว045501015
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่ไชยมงคลบ้านใหม่เขาแก้ว00010001
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่ไชยมงคลบ้านใหม่เขาแก้ว004502011
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่ไชยมงคลบ้านใหม่เขาแก้ว052301011
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT