ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวิทยฐานะ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายอื่นๆคศ.1คศ.2คศ.3คศ.4ครูผู้ช่วยบุคลากรทางการศึกษารวม
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยดงคู่เจ้าหมื่นด้ง042403013
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยดงคู่เจ้าหมื่นด้ง083202015
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยดงคู่เจ้าหมื่นด้ง01300105
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท01110003
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท01100002
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร02010003
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร03100004
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร063701017
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร03000003
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร052400011
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร01000001
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร044700015
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง052103011
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง01010002
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง00020103
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง00000000
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง01100103
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง02030005
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง01110003
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม01010002
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม00030003
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม02040107
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม02000002
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม01000001
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม02010003
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม054301013
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม01000001
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม02100003
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม01020003
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม080502015
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม04000004
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน02000002
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน02100003
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน04000004
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน081400013
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน06110008
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน084201015
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน03000003
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน045203014
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน00300003
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน091300013
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท048601019
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท073301014
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท02110004
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท02010003
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท07020009
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท01100002
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท01200003
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยสารจิตรแก่งสารจิตร04030209
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยสารจิตรแก่งสารจิตร03020005
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยสารจิตรแก่งสารจิตร076202017
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย01110003
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย01100002
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย02000002
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย03020106
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย01000001
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย02110004
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยหาดเสี้ยวมรดกไทย052302012
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยหาดเสี้ยวมรดกไทย0205903037
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงเกาะตาเลี้ยงยมนา01030004
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงเกาะตาเลี้ยงยมนา01260009
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงคลองตาลเบญจมาศ092403018
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงทับผึ้งยมนา012700010
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงทับผึ้งยมนา00140106
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงทับผึ้งยมนา01020003
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงทับผึ้งยมนา02110206
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงทับผึ้งยมนา033500011
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร043301011
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร035300011
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร02100003
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร03000003
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร02010003
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร053403015
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร01120004
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงบ้านซ่านก้าวหน้า071600014
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงบ้านซ่านก้าวหน้า00100102
64020091 บ้านนาศรีสำโรงบ้านนาก้าวหน้า01030004
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงบ้านไร่ก้าวหน้า022502011
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงบ้านไร่ก้าวหน้า013602012
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงบ้านไร่ก้าวหน้า00000000
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงราวต้นจันทร์นาขุนไกร003701011
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงราวต้นจันทร์นาขุนไกร02120005
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงราวต้นจันทร์นาขุนไกร071303014
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงวังทองยมนา01120105
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงวังลึกเบญจมาศ051203011
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงวังใหญ่ยมนา02000002
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงวังใหญ่ยมนา00000000
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงวัดเกาะเบญจมาศ02000002
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงวัดเกาะก้าวหน้า02110004
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงวัดเกาะเบญจมาศ02010003
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงวัดเกาะก้าวหน้า03110005
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงสามเรือนเบญจมาศ032702014
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงสามเรือนเบญจมาศ01581802043
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงสามเรือนเบญจมาศ01020104
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกคลองกระจงเบญจสามัคคี03230008
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกคลองกระจงเบญจสามัคคี01020003
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกคลองยางทุ่งแม่ระวิง00100102
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกคลองยางทุ่งแม่ระวิง00200103
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกคลองยางทุ่งแม่ระวิง082200012
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกท่าทองเบญจสามัคคี01000102
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกท่าทองเบญจสามัคคี04020006
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกนาทุ่งเมืองพระร่วง037401015
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกนาทุ่งเมืองพระร่วง02040107
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกในเมืองทุ่งแม่ระวิง070201010
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกปากน้ำเบญจสามัคคี064500015
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกปากน้ำเบญจสามัคคี062402014
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกปากน้ำเบญจสามัคคี03000003
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง00100001
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง02010003
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง043300010
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง01110104
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง04210007
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง00220004
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองบางขลังเมืองพระร่วง054301013
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองบางขลังเมืองพระร่วง02030005
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองบางขลังเมืองพระร่วง00100001
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองบางขลังเมืองพระร่วง00000101
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเมืองบางยมเบญจสามัคคี01110003
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกย่านยาวเบญจสามัคคี00010001
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกย่านยาวเบญจสามัคคี052602015
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกย่านยาวเบญจสามัคคี01000102
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกหนองกลับเมืองพระร่วง034301011
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกหนองกลับเมืองพระร่วง01000102
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครคลองมะพลับศรีนคร01021206
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครคลองมะพลับศรีนคร07110009
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครคลองมะพลับศรีนคร00130004
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครคลองมะพลับศรีนคร01000001
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครนครเดิฐศรีนคร080501014
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครนครเดิฐศรีนคร03000104
64020165 บ้านบึงงามศรีนครนครเดิฐศรีนคร02000002
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครนครเดิฐศรีนคร00130004
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครน้ำขุมศรีนคร04010106
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครน้ำขุมศรีนคร03000003
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครศรีนคร012121027043
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครศรีนคร01000102
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครศรีนคร03010004
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครหนองบัวศรีนคร020702011
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง041802015
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง02030005
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง01120004
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง02010104
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง00010001
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง02010003
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง02000103
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง092300014
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง00120003
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมเขาแก้วศรีสมบูรณ์บ้านใหม่เขาแก้ว051400010
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมเขาแก้วศรีสมบูรณ์บ้านใหม่เขาแก้ว072700016
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม01030004
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม02020004
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม074400015
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม034902018
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม0581302028
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม02060008
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม00030104
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกบ้านใหม่เขาแก้ว01110003
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม052501013
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม02010104
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่ไชยมงคลบ้านใหม่เขาแก้ว052601014
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่ไชยมงคลบ้านใหม่เขาแก้ว01000001
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่ไชยมงคลบ้านใหม่เขาแก้ว013600010
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่ไชยมงคลบ้านใหม่เขาแก้ว044200010
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT