ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020093
PERCODE 6 หลัก620284
กระทรวง 10 หลัก1064620284
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์813799193
อีเมล์แอดเดรสmeesukho@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620284
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ชื่อ (อังกฤษ)Banrai
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านไร่
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.1825561
Longitude
99.7585766
ระยะทาง

28.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย พิเชฐ ขำพงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2573

 • -
user-avatar

นาง ปาริฉัตร คำผงแดง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

นาง วรวรรณ สุจริต

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2576

 • -
user-avatar

นาง ปวรรัตน์ ทะวงศ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

 • -
user-avatar

นาย พงศกร บุตรลพ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

 • -
user-avatar

น.ส. วจีพร แก้วนุช

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : (อื่นๆ)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar

น.ส. สายชล จันทร์คช

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

 • -
user-avatar

นาง สุวิมล พวงพันธ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2574

 • -
user-avatar

นาง ราตรี บุตรลพ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2576

 • -
user-avatar

น.ส. กันตินันท์ เที่ยงจันทร์

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2580

 • -
user-avatar

น.ส. วิยะดา ชูโฉม

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน