ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020093
PERCODE 6 หลัก620284
กระทรวง 10 หลัก1064620284
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์813799193
อีเมล์แอดเดรสmeesukho@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620284
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ชื่อ (อังกฤษ)Banrai
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านไร่
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.1825561
Longitude
99.7585766
ระยะทาง

28.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย พิเชฐ ขำพงศ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2573
นาง สุวิมล พวงพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นาง ราตรี บุตรลพ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นาง ปาริฉัตร คำผงแดง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาง วรวรรณ สุจริต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นาง ปวรรัตน์ ทะวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาย พงศกร บุตรลพ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
น.ส. วจีพร แก้วนุช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
น.ส. สายชล จันทร์คช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
น.ส. กันตินันท์ เที่ยงจันทร์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
น.ส. วิยะดา ชูโฉม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน