ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020015
PERCODE 6 หลัก620198
กระทรวง 10 หลัก1064620198
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5567-7037
อีเมล์แอดเดรสnatonchun01@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620198
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาต้นจั่น
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Natonchan
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านตึก
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.62123009
Longitude
99.82545635
ระยะทาง

45 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง ปรานอม บรรดาจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาง ประทุม นิโสกะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
น.ส. ผกามาศ อุดมวัฒนกูล
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2602
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน