ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020107
PERCODE 6 หลัก620278
กระทรวง 10 หลัก1064620278
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสonmongcol@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620278
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ประชาอุทิศ
ชื่อ (อังกฤษ)prachauthit
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลวัดเกาะ
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.16977321
Longitude
99.86034706
ระยะทาง

18.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นางสาว อลิสรา คงปั้น

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

  • -
user-avatar

นางสาว ฐิติชญา ทองขำ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน