ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านบึงงาม

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020165
PERCODE 6 หลัก620356
กระทรวง 10 หลัก1064620356
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620356
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบึงงาม
ชื่อ (อังกฤษ)Banbung-ngam
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนครเดิฐ
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64180

พิกัด


Latitude
17.45734122
Longitude
99.94960448
ระยะทาง

24 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง ทัตพิชา ปัญญามาก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาง พิมผกา พรรณารุโณทัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน