ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านหัวฝาย

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020174
PERCODE 6 หลัก620130
กระทรวง 10 หลัก1064620130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสsomjat2513@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620130
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวฝาย
ชื่อ (อังกฤษ)banhuafai school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.3223824
Longitude
99.5390349
ระยะทาง

35.3 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย สุนทรพจน์ ตาคำชัย
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
น.ส. ฉันทลักษณ์ พื้นชมภู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาย สมเจตน์ เกตุขาว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2573
น.ส. ณัฐธิดา สุปิรัยธร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
น.ส. ศิรินภา ยานะกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน