ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)


ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
256349.22 (ดี) 43.71 (ดี) (-) 46.46 (ดี)
256457.32 (ดี) 8.1048.21 (ดี) 4.50 (-) 52.78 (ดี) 6.32
256559.65 (ดี) 2.3352.51 (ดี) 4.30 (-) 56.08 (ดี) 3.30
256663.59 (ดี) 3.9453.54 (ดี) 1.03 (-) 58.56 (ดี) 2.48
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT