ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)


ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
256349.22 (ดี) 43.71 (ดี) () 46.46 (ดี)
256457.32 (ดี) 8.1048.21 (ดี) 4.50 () 52.78 (ดี) 6.32
256559.65 (ดี) 2.3352.51 (ดี) 4.30 () 56.08 (ดี) 3.30
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT