ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020098
PERCODE 6 หลัก620293
กระทรวง 10 หลัก1064620293
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55647212
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620293
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังไฟไหม้
ชื่อ (อังกฤษ)Banwangfaimai
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลราวต้นจันทร์
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.179184
Longitude
99.703366
ระยะทาง

27 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย สมชาย สุขแจ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2580

  • -
user-avatar

นาง คนึงนิจ คล้ายจำแลง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2570

  • -
user-avatar

นาง ธีราพร ปั่นเนตร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

  • -
user-avatar

นางสาว จริยา ศักดิ์สิทธิ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

  • -
user-avatar

นางสาว นทีกานต์ สวนแก้วเมือง

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2602

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน