ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020098
PERCODE 6 หลัก620293
กระทรวง 10 หลัก1064620293
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55647212
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620293
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังไฟไหม้
ชื่อ (อังกฤษ)Banwangfaimai
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลราวต้นจันทร์
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.179184
Longitude
99.703366
ระยะทาง

27 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย สมชาย สุขแจ่ม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นาง ธีราพร ปั่นเนตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาง คนึงนิจ คล้ายจำแลง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
น.ส. นาตยา ขาวสะอาด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
น.ส. จริยา ศักดิ์สิทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน