จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,30413,0761,874-18,254
เตี้ย260546119-925
ค่อนข้างเตี้ย220643106-969
สูงตามเกณฑ์2,56810,4511,516-14,535
ค่อนข้างสูง13178286-999
สูง12565347-825
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์-1--1

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด2512259-206
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย27--9
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย122-5
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์229355-170
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง-122-14
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-8--8
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด89947-154
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-62-8
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย164-11
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์78238-127
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง-11-2
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-42-6
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด2245--67
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-2--2
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์638--44
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง42--6
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง122--14
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด945--54
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย11--2
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์843--51
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง-1--1
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด520--25
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย13--4
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย13--4
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์311--14
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง-3--3
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด928--37
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย-1--1
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย12--3
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์723--30
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง-1--1
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง11--2
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด741--48
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย-5--5
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย22--4
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์532--37
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง-2--2
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด5214675-273
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย9137-29
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย596-20
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์3711860-215
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง121-4
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง-41-5
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด416--20
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย23--5
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์212--14
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง-1--1
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด33134--167
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย37--10
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย110--11
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์21108--129
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง56--11
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง33--6
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด3416062-256
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย2114-17
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย-83-11
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์3211650-198
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง-155-20
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง-10--10
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด39148--187
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย12--3
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย37--10
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์34121--155
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง17--8
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-11--11
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด334--37
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย11--2
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์227--29
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง-2--2
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-3--3
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1364--77
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-6--6
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย16--7
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์1245--57
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง-5--5
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-2--2
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด-6--6
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-2--2
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์-4--4
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1750--67
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-1--1
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย22--4
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์1242--54
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง31--4
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-4--4
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด352--55
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-3--3
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์241--43
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง13--4
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-3--3
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1437--51
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์832--40
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง41--5
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง24--6
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด522--27
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย1---1
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย11--2
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์317--20
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-3--3
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-1--1
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด327--30
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์322--25
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-2--2
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-1--1
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1868--86
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย77--14
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย42--6
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์755--62
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-2--2
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-2--2
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1426--40
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย8---8
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์323--26
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง22--4
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง1---1
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด-2--2
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์-2--2
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด630--36
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย-1--1
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์623--29
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-3--3
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-3--3
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด275557-139
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย143-8
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย154-10
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์244446-114
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง113-5
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-11-2
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1322--35
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย2---2
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์1120--31
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-2--2
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด817--25
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย1---1
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย13--4
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์613--19
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-1--1
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด935--44
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย-2--2
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์932--41
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-1--1
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด499968-216
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย3104-17
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย2106-18
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์437755-175
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง1-1-2
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-22-4
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด538--43
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย-3--3
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์532--37
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-1--1
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1135--46
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย1---1
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย1---1
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์931--40
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-1--1
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินสูง-3--3
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1240--52
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย32--5
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย2---2
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์633--39
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-3--3
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินสูง12--3
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด2156--77
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย25--7
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย67--13
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์1342--55
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-2--2
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินสูง-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด2810140-169
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย292-13
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย242-8
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์248134-139
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-21-3
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินสูง-51-6
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด348--51
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย11--2
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย-4--4
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์235--37
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-6--6
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินสูง-2--2
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด38137101-276
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย1044-18
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย1105-16
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์2111690-227
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง25--7
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินสูง422-8
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด738--45
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย21--3
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์433--37
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-1--1
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินสูง11--2
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด209748-165
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย31312-28
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย4164-24
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์66527-98
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง223-7
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินสูง512-8
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด542--47
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย-3--3
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์530--35
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-4--4
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินสูง-4--4
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด36160104-300
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย157-13
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย485-17
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์3013680-246
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-69-15
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินสูง153-9
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด5820673-337
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย1336-22
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย883-19
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์3417656-266
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง185-14
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง2113-16
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด2810159-188
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย253-10
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย355-13
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์218145-147
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง165-12
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง141-6
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด935--44
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย12--3
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์830--38
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง-3--3
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด933--42
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย22--4
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย12--3
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์322--25
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง31--4
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง-6--6
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด3786--123
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย22--4
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย34--7
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์3167--98
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง19--10
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง-4--4
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด922--31
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย-1--1
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย11--2
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์720--27
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง1---1
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด322--25
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์321--24
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง-1--1
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด3393--126
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย38--11
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย24--6
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์2573--98
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง-4--4
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง34--7
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด1357--70
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย-3--3
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย15--6
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์1146--57
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง13--4
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด5920985-353
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย243-9
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย5113-19
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์5117067-288
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง1176-24
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง-76-13
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด1745--62
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย24--6
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย12--3
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์1433--47
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง-5--5
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง-1--1
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด-22--22
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย-1--1
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์-17--17
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง-4--4
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด-17--17
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์-17--17
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด1175--86
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย-1--1
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์565--70
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง12--3
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง57--12
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด2754--81
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย24--6
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย35--8
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์1940--59
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง21--3
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง14--5
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด13142--155
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย410--14
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย-8--8
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์9112--121
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง-8--8
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง-4--4
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด35767--802
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย222--24
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย427--31
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์25625--650
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง352--55
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง141--42
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด1244--56
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาเตี้ย-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์1135--46
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง-2--2
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาสูง16--7
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด84940-97
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาเตี้ย-21-3
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย-35-8
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์83732-77
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง-2--2
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาสูง-52-7
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด33413--446
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศเตี้ย-10--10
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างเตี้ย418--22
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศสูงตามเกณฑ์29326--355
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างสูง-32--32
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศสูง-27--27
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด315542-128
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาเตี้ย442-10
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย25--7
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์244137-102
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง152-8
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาสูง--1-1
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2556--81
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาเตี้ย-3--3
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย-4--4
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์1840--58
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง45--9
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาสูง34--7
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด1767--84
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาเตี้ย-2--2
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย13--4
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์1557--72
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง12--3
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาสูง-3--3
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2356--79
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาเตี้ย14--5
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย12--3
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์2147--68
64020080 บ้านทับผึ้ง