จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,30413,0761,874-18,254
เตี้ย260546119-925
ค่อนข้างเตี้ย220643106-969
สูงตามเกณฑ์2,56810,4511,516-14,535
ค่อนข้างสูง13178286-999
สูง12565347-825
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์-1--1

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด2512259-206
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย27--9
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย122-5
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์229355-170
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง-122-14
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-8--8
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด89947-154
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-62-8
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย164-11
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์78238-127
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง-11-2
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-42-6
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด2245--67
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-2--2
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์638--44
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง42--6
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง122--14
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด945--54
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย11--2
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์843--51
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง-1--1
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด520--25
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย13--4
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย13--4
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์311--14
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง-3--3
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด928--37
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย-1--1
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย12--3
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์723--30
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง-1--1
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง11--2
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด741--48
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย-5--5
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย22--4
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์532--37
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง-2--2
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด5214675-273
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย9137-29
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย596-20
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์3711860-215
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง121-4
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง-41-5
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด416--20
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย23--5
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์212--14
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง-1--1
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด33134--167
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย37--10
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย110--11
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์21108--129
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง56--11
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง33--6
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด3416062-256
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย2114-17
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย-83-11
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์3211650-198
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง-155-20
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง-10--10
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด39148--187
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย12--3
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย37--10
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์34121--155
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง17--8
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-11--11
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด334--37
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย11--2
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์227--29
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง-2--2
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-3--3
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1364--77
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-6--6
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย16--7
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์1245--57
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง-5--5
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-2--2
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด-6--6
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-2--2
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์-4--4
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1750--67
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-1--1
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย22--4
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์1242--54
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง31--4
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-4--4
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด352--55
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-3--3
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์241--43
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง13--4
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-3--3
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1437--51
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์832--40
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง41--5
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง24--6
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด522--27
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย1---1
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย11--2
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์317--20
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-3--3
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-1--1
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด327--30
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์322--25
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-2--2
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-1--1
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1868--86
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย77--14
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย42--6
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์755--62
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-2--2
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-2--2
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1426--40
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย8---8
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์323--26
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง22--4
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง1---1
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด-2--2
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์-2--2
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด630--36
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย-1--1
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์623--29
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-3--3
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-3--3
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด275557-139
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย143-8
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย154-10
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์244446-114
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง113-5
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-11-2
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1322--35
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย2---2
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์1120--31
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-2--2
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด817--25
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย1---1
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย13--4
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์613--19
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-1--1
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด935--44
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย-2--2
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์932--41
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-1--1
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด499968-216
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย3104-17
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย2106-18
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์437755-175
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง1-1-2
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-22-4
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด538--43
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย-3--3
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์532--37
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-1--1
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1135--46
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย1---1
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย1---1
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์931--40
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-1--1
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินสูง-3--3
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1240--52
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย32--5
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย2---2
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์633--39
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-3--3
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินสูง12--3
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด2156--77
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย25--7
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย67--13
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์1342--55
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-2--2
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินสูง-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด2810140-169
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย292-13
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย242-8
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์248134-139
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-21-3
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินสูง-51-6
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด348--51
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย11--2
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย-4--4
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์235--37
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-6--6
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินสูง-2--2
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด38137101-276
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย1044-18
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย1105-16
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์2111690-227
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง25--7
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินสูง422-8
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด738--45
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย21--3
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์433--37
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-1--1
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินสูง11--2
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด209748-165
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย31312-28
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย4164-24
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์66527-98
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง223-7
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินสูง512-8
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด542--47
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย-3--3
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์530--35
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-4--4
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินสูง-4--4
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด36160104-300
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย157-13
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย485-17
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์3013680-246
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-69-15
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินสูง153-9
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด5820673-337
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย1336-22
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย883-19
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์3417656-266
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง185-14
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง2113-16
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด2810159-188
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย253-10
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย355-13
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์218145-147
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง165-12
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง141-6
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด935--44
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย12--3
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์830--38
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง-3--3
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด933--42
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย22--4
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย12--3
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์322--25
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง31--4
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง-6--6
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด3786--123
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย22--4
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย34--7
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์3167--98
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง19--10
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง-4--4
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด922--31
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย-1--1
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย11--2
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์720--27
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง1---1
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด322--25
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์321--24
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง-1--1
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด3393--126
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย38--11
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย24--6
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์2573--98
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง-4--4
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง34--7
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด1357--70
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย-3--3
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย15--6
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์1146--57
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง13--4
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด5920985-353
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย243-9
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย5113-19
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์5117067-288
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง1176-24
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง-76-13
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด1745--62
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย24--6
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย12--3
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์1433--47
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง-5--5
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง-1--1
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด-22--22
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย-1--1
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์-17--17
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง-4--4
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด-17--17
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์-17--17
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด1175--86
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย-1--1
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์565--70
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง12--3
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง57--12
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด2754--81
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย24--6
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย35--8
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์1940--59
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง21--3
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง14--5
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด13142--155
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย410--14
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย-8--8
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์9112--121
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง-8--8
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง-4--4
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด35767--802
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย222--24
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย427--31
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์25625--650
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง352--55
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง141--42
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด1244--56
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาเตี้ย-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์1135--46
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง-2--2
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาสูง16--7
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด84940-97
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาเตี้ย-21-3
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย-35-8
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์83732-77
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง-2--2
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาสูง-52-7
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด33413--446
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศเตี้ย-10--10
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างเตี้ย418--22
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศสูงตามเกณฑ์29326--355
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างสูง-32--32
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศสูง-27--27
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด315542-128
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาเตี้ย442-10
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย25--7
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์244137-102
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง152-8
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาสูง--1-1
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2556--81
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาเตี้ย-3--3
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย-4--4
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์1840--58
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง45--9
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาสูง34--7
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด1767--84
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาเตี้ย-2--2
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย13--4
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์1557--72
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง12--3
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาสูง-3--3
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2356--79
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาเตี้ย14--5
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย12--3
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์2147--68
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง-1--1
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาสูง-2--2
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด33140--173
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาเตี้ย34--7
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย29--11
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์24114--138
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง27--9
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาสูง26--8
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด3692--128
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรเตี้ย68--14
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างเตี้ย24--6
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรสูงตามเกณฑ์2868--96
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างสูง-8--8
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรสูง-4--4
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด40133--173
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรเตี้ย33--6
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างเตี้ย29--11
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรสูงตามเกณฑ์32106--138
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างสูง17--8
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรสูง28--10
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1822--40
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรเตี้ย-2--2
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างเตี้ย-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรสูงตามเกณฑ์1419--33
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างสูง3---3
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรสูง11--2
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1944--63
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรเตี้ย41--5
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างเตี้ย11--2
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรสูงตามเกณฑ์1139--50
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างสูง21--3
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรสูง12--3
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1724--41
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรเตี้ย21--3
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรสูงตามเกณฑ์1317--30
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างสูง-1--1
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรสูง23--5
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด197355-147
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรเตี้ย163-10
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างเตี้ย-63-9
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรสูงตามเกณฑ์185344-115
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างสูง-53-8
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรสูง-32-5
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1547--62
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรเตี้ย-2--2
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรสูงตามเกณฑ์1436--50
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างสูง-1--1
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรสูง16--7
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด3412273-229
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าเตี้ย212-5
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย133-7
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์2910759-195
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างสูง-75-12
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าสูง244-10
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-6--6
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าเตี้ย-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์-4--4
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างสูง-1--1
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าสูง-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1035--45
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าเตี้ย12--3
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์731--38
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างสูง1---1
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าสูง12--3
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด42172--214
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าเตี้ย25--7
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย39--12
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์34136--170
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างสูง214--16
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าสูง18--9
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด30104--134
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าเตี้ย-6--6
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย-9--9
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์2978--107
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างสูง-9--9
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าสูง12--3
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-14--14
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าเตี้ย-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์-12--12
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างสูง-1--1
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าสูง-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด2898--126
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรเตี้ย11--2
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างเตี้ย2---2
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรสูงตามเกณฑ์2486--110
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างสูง-5--5
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรสูง16--7
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1437--51
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรเตี้ย-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างเตี้ย13--4
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรสูงตามเกณฑ์1330--43
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างสูง-2--2
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรสูง-2--2
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด257251-148
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรเตี้ย265-13
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างเตี้ย363-12
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรสูงตามเกณฑ์205438-112
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างสูง-53-8
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรสูง-12-3
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด1453--67
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาเตี้ย-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย11--2
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์1142--53
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง17--8
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาสูง13--4
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด116931-111
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศเตี้ย213-6
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างเตี้ย22--4
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศสูงตามเกณฑ์75927-93
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างสูง-31-4
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศสูง-4--4
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด524--29
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาเตี้ย-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์522--27
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาสูง-1--1
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด-3--3
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาเตี้ย-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์-3--3
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาสูง-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด211--13
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศเตี้ย-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างเตี้ย-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศสูงตามเกณฑ์210--12
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างสูง-1--1
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศสูง-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด729--36
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าเตี้ย-1--1
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์626--32
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างสูง1---1
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าสูง-2--2
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด1330--43
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศเตี้ย-1--1
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศสูงตามเกณฑ์1326--39
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างสูง-1--1
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศสูง-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1439--53
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าเตี้ย-1--1
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์1230--42
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างสูง16--7
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าสูง1---1
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด145040-104
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศเตี้ย-31-4
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างเตี้ย122-5
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศสูงตามเกณฑ์103831-79
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างสูง144-9
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศสูง232-7
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด56894--950
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศเตี้ย325--28
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างเตี้ย735--42
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศสูงตามเกณฑ์43689--732
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างสูง282--84
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศสูง163--64
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด1464--78
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศเตี้ย1---1
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศสูงตามเกณฑ์1047--57
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างสูง211--13
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศสูง15--6
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1663--79
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย37--10
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย18--9
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์943--52
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง14--5
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง21--3
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด735--42
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์625--31
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง14--5
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง-4--4
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1130--41
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเตี้ย-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างเตี้ย11--2
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูงตามเกณฑ์924--33
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างสูง-2--2
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูง13--4
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1431--45
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเตี้ย-3--3
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างเตี้ย-3--3
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูงตามเกณฑ์1022--32
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างสูง12--3
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูง31--4
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด135026-89
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเตี้ย-42-6
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างเตี้ย222-6
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูงตามเกณฑ์114021-72
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างสูง-21-3
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูง-2--2
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด636--42
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย1---1
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์534--39
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง-2--2
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1847--65
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย-3--3
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์1636--52
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง25--7
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง-1--1
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด4113445-220
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงเตี้ย552-12
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างเตี้ย485-17
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูงตามเกณฑ์3011437-181
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างสูง131-5
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูง14--5
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด2575--100
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงเตี้ย11--2
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างเตี้ย3---3
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูงตามเกณฑ์2066--86
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างสูง17--8
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูง-1--1
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด3270--102
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเตี้ย12--3
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างเตี้ย45--9
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูงตามเกณฑ์2144--65
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างสูง-5--5
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูง614--20
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด199631-146
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย153-9
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย282-12
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์147526-115
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง13--4
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง15--6
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด2912964-222
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย63615-57
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย4195-28
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์187043-131
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง-21-3
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง12--3
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1535--50
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย12--3
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์1430--44
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง-2--2
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง-1--1
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด-6--6
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเตี้ย-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างเตี้ย-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูงตามเกณฑ์-5--5
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างสูง-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูง-1--1
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด624--30
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเตี้ย-1--1
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างเตี้ย23--5
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูงตามเกณฑ์319--22
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างสูง1---1
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูง-1--1
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด176120-98
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเตี้ย-2--2
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างเตี้ย-4--4
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูงตามเกณฑ์114619-76
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างสูง161-8
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูง53--8
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1533--48
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเตี้ย-1--1
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างเตี้ย22--4
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูงตามเกณฑ์1326--39
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างสูง-2--2
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูง-2--2
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด2087--107
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเตี้ย-2--2
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูงตามเกณฑ์1874--92
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างสูง28--10
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูง-1--1
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1752--69
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเตี้ย22--4
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างเตี้ย24--6
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูงตามเกณฑ์1344--57
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างสูง-1--1
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูง-1--1
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด168830-134
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงเตี้ย--3-3
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างเตี้ย12--3
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูงตามเกณฑ์147026-110
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างสูง-51-6
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูง111--12
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด1351--64
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงเตี้ย13--4
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูงตามเกณฑ์1241--53
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างสูง-4--4
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูง-2--2
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงเตี้ย-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างเตี้ย-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงสูงตามเกณฑ์-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างสูง-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงสูง-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด1435--49
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงเตี้ย-2--2
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงสูงตามเกณฑ์1330--43
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างสูง11--2
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงสูง-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด2021--41
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย-2--2
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย3---3
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์1617--33
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง11--2
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง-1--1
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด-2--2
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์-2--2
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด438932-164
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย54--9
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย42--6
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์347732-143
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง-1--1
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง-5--5
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1526--41
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย4---4
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย12--3
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์924--33
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง1---1
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด42141--183
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงเตี้ย2013--33
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างเตี้ย28--10
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูงตามเกณฑ์19110--129
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างสูง15--6
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูง-5--5
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด1017--27
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงเตี้ย22--4
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างเตี้ย1---1
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูงตามเกณฑ์614--20
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างสูง-1--1
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูง1---1
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1456--70
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครเตี้ย1---1
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย12--3
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์1248--60
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง-3--3
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครสูง-3--3
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด2379--102
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครเตี้ย24--6
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย28--10
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์1863--81
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง14--5
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครสูง-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1125--36
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครเตี้ย-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย2---2
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์822--30
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง11--2
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครสูง-2--2
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด210--12
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครเตี้ย-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์29--11
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง-1--1
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครสูง-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด3112199-251
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครเตี้ย323-8
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย184-13
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์2710284-213
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง-86-14
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครสูง-12-3
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1023--33
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครเตี้ย61--7
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย13--4
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์219--21
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง1---1
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครสูง-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1532--47
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครเตี้ย1---1
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย23--5
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์1123--34
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง-3--3
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครสูง13--4
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1540--55
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครเตี้ย-4--4
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์1433--47
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง-2--2
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครสูง11--2
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด4670--116
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครเตี้ย43--7
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย12--3
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์3761--98
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง31--4
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครสูง13--4
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1131--42
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครเตี้ย1---1
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์829--37
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง21--3
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครสูง-1--1
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด199728--927
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครเตี้ย516--21
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย1021--31
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์173580--753
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง753--60
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครสูง458--62
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1543--58
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครเตี้ย13--4
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย13--4
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์1333--46
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง-2--2
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครสูง-2--2
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1326--39
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครเตี้ย11--2
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์1220--32
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง-3--3
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครสูง-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด-8843-131
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครเตี้ย-21-3
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย-52-7
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์-6739-106
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง-6--6
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครสูง-81-9
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด369160-187
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงเตี้ย213-6
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างเตี้ย455-14
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูงตามเกณฑ์277844-149
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างสูง137-11
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูง241-7
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด1962--81
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงเตี้ย-2--2
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างเตี้ย12--3
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูงตามเกณฑ์1648--64
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างสูง28--10
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูง-1--1
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-1--1
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด2145--66
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงเตี้ย12--3
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างเตี้ย12--3
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูงตามเกณฑ์1938--57
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างสูง-3--3
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูง-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด1353--66
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงเตี้ย42--6
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างเตี้ย-3--3
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูงตามเกณฑ์644--50
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างสูง22--4
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูง12--3
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด-24--24
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงเตี้ย-2--2
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูงตามเกณฑ์-18--18
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างสูง-2--2
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูง-1--1
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด1030--40
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงเตี้ย-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างเตี้ย-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูงตามเกณฑ์1020--30
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างสูง-3--3
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูง-7--7
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด1942--61
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงเตี้ย31--4
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างเตี้ย34--7
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูงตามเกณฑ์1235--47
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างสูง-2--2
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูง1---1
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด2610247-175
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงเตี้ย322-7
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างเตี้ย133-7
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูงตามเกณฑ์158239-136
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างสูง4101-15
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูง352-10
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด2125--46
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงเตี้ย23--5
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูงตามเกณฑ์1818--36
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างสูง12--3
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูง-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด32113--145
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเตี้ย-5--5
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างเตี้ย34--7
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูงตามเกณฑ์2291--113
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างสูง27--9
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูง56--11
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด5121037-298
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเตี้ย394-16
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างเตี้ย1141-16
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูงตามเกณฑ์4616431-241
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างสูง115--16
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูง-81-9
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด1138--49
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเตี้ย-5--5
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างเตี้ย31--4
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูงตามเกณฑ์730--37
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างสูง1---1
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูง-2--2
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด958--67
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเตี้ย-3--3
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างเตี้ย-3--3
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูงตามเกณฑ์746--53
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างสูง24--6
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูง-2--2
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด4313744-224
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเตี้ย8104-22
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างเตี้ย3175-25
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูงตามเกณฑ์3210231-165
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างสูง-53-8
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูง-31-4
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด52285--337
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเตี้ย26--8
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างเตี้ย310--13
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูงตามเกณฑ์38236--274
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างสูง616--22
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูง317--20
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด164567--731
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเตี้ย312--15
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างเตี้ย621--27
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูงตามเกณฑ์144466--610
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างสูง534--39
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูง634--40
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด2167--88
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเตี้ย15--6
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างเตี้ย13--4
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูงตามเกณฑ์1953--72
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างสูง-3--3
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูง-3--3
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด1333--46
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเตี้ย-1--1
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างเตี้ย12--3
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูงตามเกณฑ์1129--40
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างสูง-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูง11--2
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด2234--56
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเตี้ย53--8
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างเตี้ย24--6
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูงตามเกณฑ์1524--39
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างสูง-2--2
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูง-1--1
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด227424-120
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเตี้ย161-8
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างเตี้ย332-8
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูงตามเกณฑ์166017-93
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างสูง114-6
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูง14--5
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด1549--64
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเตี้ย-1--1
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูงตามเกณฑ์1541--56
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างสูง-3--3
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูง-2--2
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด3911462-215
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเตี้ย152-8
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างเตี้ย162-9
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูงตามเกณฑ์349256-182
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างสูง36--9
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูง-52-7
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด-2--2
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเตี้ย-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างเตี้ย-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูงตามเกณฑ์-2--2
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างสูง-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูง-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด3496--130
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเตี้ย21--3
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างเตี้ย14--5
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูงตามเกณฑ์2774--101
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างสูง38--11
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูง19--10
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด37120--157
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเตี้ย38--11
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างเตี้ย24--6
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูงตามเกณฑ์3099--129
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างสูง-7--7
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูง22--4
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT