ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020170
PERCODE 6 หลัก620345
กระทรวง 10 หลัก1064620345
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์987488179
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620345
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบ้านเหมือง
ชื่อ (อังกฤษ)watbanmuang
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลศรีนคร
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64180

พิกัด


Latitude
17.3716506
Longitude
99.9892538
ระยะทาง

22 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. วัชรินทร์ พุ่มอ่อน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

  • -
user-avatar

น.ส. บุณฑริกา คำปา

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน