ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020170
PERCODE 6 หลัก620345
กระทรวง 10 หลัก1064620345
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์987488179
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620345
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบ้านเหมือง
ชื่อ (อังกฤษ)watbanmuang
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลศรีนคร
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64180

พิกัด


Latitude
17.3716506
Longitude
99.9892538
ระยะทาง

22 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. วัชรินทร์ พุ่มอ่อน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
น.ส. บุณฑริกา คำปา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน