ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านดอนระเบียง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020030
PERCODE 6 หลัก620227
กระทรวง 10 หลัก1064620227
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์955208295
อีเมล์แอดเดรสskt64020030@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620227
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนระเบียง
ชื่อ (อังกฤษ)Bandonrabiang School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแม่สำ
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.58645936
Longitude
99.72756805
ระยะทาง

41 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. กัลยรัตน์ ศิลาแก้ว

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน