ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน

รหัส
SMIS 8 หลัก64020090
PERCODE 6 หลัก620288
กระทรวง 10 หลัก1064620288
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสpkd.school55@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620288
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากคลองแดน
ชื่อ (อังกฤษ)banpakklongdan
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านซ่าน
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.200856
Longitude
99.7462731
ระยะทาง

21 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง พลอยฬฬิล อังกาบ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

  • -
user-avatar

นางสาว ทิพย์เกษร เสืองาม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน