ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านปากสาน

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020033
PERCODE 6 หลัก620229
กระทรวง 10 หลัก1064620229
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์651878173
อีเมล์แอดเดรสkanokkon2304@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620229
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากสาน
ชื่อ (อังกฤษ)banpaksan
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแม่สำ
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.633255
Longitude
99.68374
ระยะทาง

49 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย วีระ อินทรสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2576

  • -
user-avatar

น.ส. อุษณีย์ อิ่นสา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

  • -
user-avatar

น.ส. วรพรรณ เอมเอี่ยม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน