ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020179
PERCODE 6 หลัก620135
กระทรวง 10 หลัก1064620135
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55953458
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620135
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองผักบุ้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongphakbung
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.3675716
Longitude
99.539103
ระยะทาง

37 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นางสาว ธัญลักษณ์ ปาระท่า

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (บธ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

  • -
user-avatar

นาย เสกสรร อินต๊ะศรี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.อ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2587

  • -
user-avatar

นาง สังวาลย์ สิทธิศรี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

  • -
user-avatar

นางสาว ขนิษฐา คงนาน

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2602

  • -
user-avatar

นางสาว มาริสา เวียงสงค์

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2603

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน