ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านคลองแห้ง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020143
PERCODE 6 หลัก620322
กระทรวง 10 หลัก1064620322
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์803595954
อีเมล์แอดเดรสnikon06@hotmail.con
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620322
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองแห้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhonghang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลเมืองบางขลัง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.2144087
Longitude
99.7323935
ระยะทาง

20 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. กรนิกา คุ้มสา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
ว่าที่ร.ต.หญิง จริยา นันทโชติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
นาย นิกร อินปฐม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
น.ส. สุภารัตน์ ทับทิมหิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาง ขวัญณภัทร ถึงอัมพร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน