ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020148
PERCODE 6 หลัก620338
กระทรวง 10 หลัก1064620338
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620338
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)
ชื่อ (อังกฤษ)Watnongwong
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลเมืองบางยม
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.19807139
Longitude
99.86630201
ระยะทาง

15 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง กนกพร คำรุณ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

  • -
user-avatar

น.ส. จีรวรรณ โตนชัยภูมิ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

  • -
user-avatar

น.ส. รุจิรา พูลเพิ่ม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน