ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดบ้านกรุ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020113
PERCODE 6 หลัก620255
กระทรวง 10 หลัก1064620255
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55681419
อีเมล์แอดเดรสbankru123@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620255
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบ้านกรุ
ชื่อ (อังกฤษ)watbankru
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลสามเรือน
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.1871835
Longitude
99.879113
ระยะทาง

19 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง ศุภาวีร์ คะนิกา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

  • -
user-avatar

น.ส. ศิลาวรรณ เลื่อนลอย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

  • -
user-avatar

นาง ชุติกาญจน์ ทองหล่อ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

  • -
user-avatar

น.ส. กมลวรรณ วรรณา

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน