ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .
สพป.สท.๒.
SMISรหัส
กระทรวง
ชื่อ (ไทย)หมู่ที่ตำบลอำเภอรหัส
ไปรษณีย์
กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทาง
ถึง สพท.
ละติจูดลองจิจูดตำแหน่งที่ตั้ง
640200011064620241 บ้านดงคู่2ดงคู่ศรีสัชนาลัย64130เจ้าหมื่นด้ง0862173730 E-Mail Website47.617.532548399.9016089
640200021064620242 บ้านห้วยไคร้1ดงคู่ศรีสัชนาลัย64130เจ้าหมื่นด้ง055949822 E-Mail Website43.517.552742699.878795
640200031064620243 บ้านห้วยติ่ง4ดงคู่ศรีสัชนาลัย64130เจ้าหมื่นด้ง0872132664 E-Mail Website37.617.521981899.8727528
640200041064620215 บ้านหนองบัว6ท่าชัยศรีสัชนาลัย64190พญาลิไท0866796785 E-Mail Website3117.48605299.905697
640200051064620245 บ้านศาลาไก่ฟุบ7ท่าชัยศรีสัชนาลัย64190พญาลิไท0830465818 E-Mail Website3917.502845399.8705102
640200061064620237 บ้านลำโชค7บ้านแก่งศรีสัชนาลัย64130แก่งสารจิตร0956438959 E-Mail Website4117.4511197699.59898491
640200071064620238 บ้านป่าคา6บ้านแก่งศรีสัชนาลัย64130แก่งสารจิตร0825787576 E-Mail Website6217.550930499.5041676
640200081064620239 บ้านแม่ท่าแพ8บ้านแก่งศรีสัชนาลัย64130แก่งสารจิตร055690052 E-Mail Website5317.515017599.5527054
640200091064620240 บ้านห้วยหยวก5บ้านแก่งศรีสัชนาลัย64130แก่งสารจิตร0934659953 E-Mail Website6517.585425199.5206134
640200101064620234 บ้านแก่ง1บ้านแก่งศรีสัชนาลัย64130แก่งสารจิตร055-911511 E-Mail Website2817.4337012699.68893559
640200111064620235 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
2บ้านแก่งศรีสัชนาลัย64130แก่งสารจิตร055911592 E-Mail Website2817.4517524699.68436661
640200121064620236 บ้านปากคะยาง3บ้านแก่งศรีสัชนาลัย64130แก่งสารจิตร055948100 E-Mail Website3517.47355499.6479846
640200131064620196 บ้านตึก14บ้านตึกศรีสัชนาลัย64130เจ้าหมื่นด้ง055677033 E-Mail Website4017.5847803499.81069573
640200141064620197 วัดภูนก4บ้านตึกศรีสัชนาลัย64130เจ้าหมื่นด้ง0899575137 E-Mail Website4317.6015050899.79956865
640200151064620198 บ้านนาต้นจั่น5บ้านตึกศรีสัชนาลัย64130เจ้าหมื่นด้ง0-5567-7037 E-Mail Website4517.6212300999.82545635
640200161064620199 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
10บ้านตึกศรีสัชนาลัย64130เจ้าหมื่นด้ง0-5567-7034 E-Mail Website3817.5743293699.82439621
640200181064620201 บ้านดงย่าปา6บ้านตึกศรีสัชนาลัย64130เจ้าหมื่นด้ง0955186947 E-Mail Website5817.66376599.8894268
640200191064620202 บ้านแม่คุ8บ้านตึกศรีสัชนาลัย64130เจ้าหมื่นด้ง055-615484 E-Mail Website5517.6726335499.86526097
640200201064620203 บ้านห้วยตม7บ้านตึกศรีสัชนาลัย64130เจ้าหมื่นด้ง055-948395 E-Mail Website6317.663277999.9253236
640200211064620219 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านทุ่งพล้อ
5ป่างิ้วศรีสัชนาลัย64130สองฝั่งยม E-Mail Website3317.54509999.763362
640200221064620220 บ้านแม่ราก11ป่างิ้วศรีสัชนาลัย64130สองฝั่งยม- E-Mail Website32.317.5348988299.77720628
640200231064620221 บ้านทุ่งพล้อ3ป่างิ้วศรีสัชนาลัย64130สองฝั่งยม093-6345243 E-Mail Website32.817.541141899.77968032
640200241064620222 บ้านดอยไก่เขี่ย7ป่างิ้วศรีสัชนาลัย64130สองฝั่งยม E-Mail Website36.217.5407018699.81426622
640200251064620223 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
12ป่างิ้วศรีสัชนาลัย64130สองฝั่งยม E-Mail Website3617.556575299.7514847
640200271064620224 บ้านแม่สำ1แม่สำศรีสัชนาลัย64130สองฝั่งยม- E-Mail Website36.117.568013399.748584
640200291064620226 บ้านท่าโพธิ์3แม่สำศรีสัชนาลัย64130สองฝั่งยม55690059 E-Mail Website38.817.5693915199.72554974
640200301064620227 บ้านดอนระเบียง4แม่สำศรีสัชนาลัย64130สองฝั่งยม955208295 E-Mail Website4117.5864593699.72756805
640200321064620233 แม่สานสามัคคี10แม่สำศรีสัชนาลัย64130สองฝั่งยม55690063 E-Mail Website61.717.6393414199.58749754
640200331064620229 บ้านปากสาน7แม่สำศรีสัชนาลัย64130สองฝั่งยม651878173 E-Mail Website4917.63325599.68374
640200341064620230 บ้านสันหีบ8แม่สำศรีสัชนาลัย64130สองฝั่งยม- E-Mail Website5817.605100399.6550448
640200361064620232 บ้านแม่สาน6แม่สำศรีสัชนาลัย64130สองฝั่งยม55910203 E-Mail Website75.817.644371999.49310707
640200371064620195 บ้านแม่ฮู้5แม่สินศรีสัชนาลัย64130แม่สิน055-620072 E-Mail Website6017.7061112499.73051476
640200381064620191 บ้านปางสา10แม่สินศรีสัชนาลัย64130แม่สิน55690075 E-Mail Website6517.711731499.6091073
640200391064620192 บ้านโป่งตีนตั่ง11แม่สินศรีสัชนาลัย64130แม่สิน55910215 E-Mail Website72.617.7114699.573415
640200401064620193 บ้านสุเม่น1แม่สินศรีสัชนาลัย64130แม่สิน55949063 E-Mail Website6917.728844799.644068
640200411064620194 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)12แม่สินศรีสัชนาลัย64130แม่สิน086-3097891 E-Mail Website6017.6967883399.70379833
640200421064620186 บ้านแม่เทิน2แม่สินศรีสัชนาลัย64130แม่สิน55690068 E-Mail Website6717.75622799.7809365
640200431064620187 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)18แม่สินศรีสัชนาลัย64130แม่สิน55690037 E-Mail Website6317.734398999.7471919
640200441064620188 บ้านห้วยโป้14แม่สินศรีสัชนาลัย64130แม่สิน55911921 E-Mail Website6117.7260800399.72278183
640200451064620189 บ้านสะท้อ6แม่สินศรีสัชนาลัย64130แม่สิน0-55911970 E-Mail Website5317.6668928799.69029391
640200461064620190 บ้านผาเวียง3แม่สินศรีสัชนาลัย64130แม่สิน055-690067 E-Mail Website6017.674702899.647507
640200471064620210 ไชยะวิทยา5ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย64190พญาลิไท55679196 E-Mail Website1317.3907074499.80163903
640200481064620211 บ้านป่ากล้วย13ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย64190พญาลิไท- E-Mail Website1717.434599499.8064336
640200491064620212 หมอนสูงประชาสรรค์8ท่าชัยศรีสัชนาลัย64190พญาลิไท55679200 E-Mail Website1517.4223499.82199
640200501064620213 บ้านวังยายมาก3ท่าชัยศรีสัชนาลัย64190พญาลิไท- E-Mail Website1817.4248622399.80803627
640200511064620214 บ้านท่าชัย4ท่าชัยศรีสัชนาลัย64190พญาลิไท55679201 E-Mail Website1517.4034578899.80551656
640200531064620250 วัดตลิ่งชัน2ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย64190พญาลิไท55950654 E-Mail Website1417.3943909799.79529443
640200551064620252 บ้านพระปรางค์6ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย64190พญาลิไท956279852 E-Mail Website1717.4280617999.8014462
640200571064620249 วัดโบราณหลวง1สารจิตรศรีสัชนาลัย64130แก่งสารจิตร55675096 E-Mail Website2917.4286554999.70739722
640200581064620247 วัดแสนตอ11สารจิตรศรีสัชนาลัย64130แก่งสารจิตร55675097 E-Mail Website2017.408609499.74865926
640200591064620246 บ้านสารจิตร3สารจิตรศรีสัชนาลัย64130แก่งสารจิตร55675098 E-Mail Website22.517.433912399.726328
640200601064620209 บ้านดงยาง7หนองอ้อศรีสัชนาลัย64130มรดกไทย953062736 E-Mail Website31.517.4955981999.70999373
640200611064620207 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
6หนองอ้อศรีสัชนาลัย64130มรดกไทย612683168 E-Mail Website2417.4641796199.77549985
640200621064620208 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
1หนองอ้อศรีสัชนาลัย64130มรดกไทย E-Mail Website2117.449779499.7793132
640200631064620204 หนองอ้อบำเพ็ญ9หนองอ้อศรีสัชนาลัย64130มรดกไทย831637501 E-Mail Website2817.5021713199.75767179
640200641064620205 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
4หนองอ้อศรีสัชนาลัย64130มรดกไทย956294736 E-Mail Website27.517.5019561799.75180864
640200651064620206 วัดเกาะน้อย5หนองอ้อศรีสัชนาลัย64130มรดกไทย871996169 E-Mail Website2117.45718199.770486
640200671064620216 หาดเสี้ยววิทยา1หาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย64130มรดกไทย087-1994714 E-Mail Website3017.515807599.7707843
640200681064620217 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)3หาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย64130มรดกไทย55671039 E-Mail Website3017.51858599.758114
640200711064620265 บ้านหนองยาว6เกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง64120ยมนา- E-Mail Website27.517.110819799.8439896
640200721064620266 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)14เกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง64120ยมนา055 628655 E-Mail Website25.517.120626399.8504579
640200741064620259 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)5คลองตาลศรีสำโรง64120เบญจมาศ55681423 E-Mail Website1817.164984399.8600826
640200761064620267 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)9ทับผึ้งศรีสำโรง64120ยมนา55913065 E-Mail Website2817.0804512999.83887858
640200771064620268 บ้านเตว็ดกลาง4ทับผึ้งศรีสำโรง64120ยมนา055 913148 E-Mail Website3117.080071399.8314762
640200781064620269 วัดศรีสังวร6ทับผึ้งศรีสำโรง64120ยมนา0 E-Mail Website3217.0698188699.83988433
640200801064620271 บ้านทับผึ้ง8ทับผึ้งศรีสำโรง64120ยมนา875274956 E-Mail Website29.517.107133399.8223357
640200811064620272 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)1ทับผึ้งศรีสำโรง64120ยมนา E-Mail Website26.517.110912899.81759846
640200821064620291 บ้านสันติสุข2นาขุนไกรศรีสำโรง64120นาขุนไกร E-Mail Website3017.171889899.6730781
640200831064620294 บ้านเขาดินไพรวัน4นาขุนไกรศรีสำโรง64120นาขุนไกร E-Mail Website3817.176931299.6060854
640200841064620295 บ้านโซกเปือย7นาขุนไกรศรีสำโรง64120นาขุนไกร055-910097 E-Mail Website5117.228617699.5131022
640200851064620296 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)6นาขุนไกรศรีสำโรง64120นาขุนไกร625159630 E-Mail Website4317.1594020199.58195587
640200861064620297 บ้านนาขุนไกร1นาขุนไกรศรีสำโรง64120นาขุนไกร896585681 E-Mail Website34.517.1285992499.66904306
640200871064620298 บ้านวังพิกุล3นาขุนไกรศรีสำโรง64120นาขุนไกร E-Mail Website3817.127960799.6432251
640200881064620299 บ้านวังสมบูรณ์5นาขุนไกรศรีสำโรง64120นาขุนไกร805158988 E-Mail Website4217.1245570999.60663056
640200891064620287 บ้านซ่าน2บ้านซ่านศรีสำโรง64120ก้าวหน้า- E-Mail Website2517.196099699.7813179
640200901064620288 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
8บ้านซ่านศรีสำโรง64120ก้าวหน้า- E-Mail Website2117.20085699.7462731
640200911064620279 บ้านนา4บ้านนาศรีสำโรง64120ก้าวหน้า55941601 E-Mail Website21.517.163143699.8323637
640200931064620284 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)7บ้านไร่ศรีสำโรง64120ก้าวหน้า813799193 E-Mail Website28.517.182556199.7585766
640200941064620285 บ้านดอนจันทร์4บ้านไร่ศรีสำโรง64120ก้าวหน้า831129567 E-Mail Website3217.169823999.7709387
640200951064620286 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
8บ้านไร่ศรีสำโรง64120ก้าวหน้า862023523 E-Mail Website2917.195059999.7351955
640200971064620290 บ้านราวต้นจันทน์4ราวต้นจันทร์ศรีสำโรง64120นาขุนไกร- E-Mail Website3017.1700650299.71470359
640200981064620293 บ้านวังไฟไหม้5ราวต้นจันทร์ศรีสำโรง64120นาขุนไกร55647212 E-Mail Website2717.17918499.703366
640200991064620292 บ้านท่ามักกะสัง6ราวต้นจันทร์ศรีสำโรง64120นาขุนไกร E-Mail Website2917.19899499.684938
640201001064620276 บ้านวังทอง6วังทองศรีสำโรง64120ยมนา55941602 E-Mail Website2517.147924299.82314
640201031064620260 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)3วังลึกศรีสำโรง64120เบญจมาศ E-Mail Website2017.14993399.873809
640201041064620275 บ้านโคกกะทือ5วังใหญ่ศรีสำโรง64120ยมนา E-Mail Website3517.12061299.759198
640201051064620273 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
1วังใหญ่ศรีสำโรง64120ยมนา55690085 E-Mail Website2517.128991799.8246282
640201071064620278 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
5วัดเกาะศรีสำโรง64120เบญจมาศ- E-Mail Website18.517.1697732199.86034706
640201081064620283 บ้านสันติพิทยาคาร7วัดเกาะศรีสำโรง64120ก้าวหน้า- E-Mail Website2017.180387999.8348354
640201091064620281 บ้านหนองแหน1วัดเกาะศรีสำโรง64120เบญจมาศ E-Mail Website1617.1855215399.85242932
640201101064620282 วัดเกาะ3วัดเกาะศรีสำโรง64120ก้าวหน้า817865027 E-Mail Website1417.201595899.8517198
640201111064620256 เทวัญอำนวยวิทย์11สามเรือนศรีสำโรง64120เบญจมาศ055-683012 E-Mail Website2017.1876163299.90940133
640201121064620254 อนุบาลศรีสำโรง2สามเรือนศรีสำโรง64120เบญจมาศ0-5568-1531 E-Mail Website1817.1801259699.8632442
640201131064620255 วัดบ้านกรุ4สามเรือนศรีสำโรง64120เบญจมาศ55681419 E-Mail Website1917.187183599.879113
640201151064620327 วัดคลองกระจง8คลองกระจงสวรรคโลก64110เบญจสามัคคี856045855 E-Mail Website917.244593299.8539814
640201161064620334 วัดกรงทอง5คลองกระจงสวรรคโลก64110เบญจสามัคคี929872074 E-Mail Website817.26044299.875651
640201181064620309 บ้านไผ่ตะล่อม6คลองยางสวรรคโลก64110ทุ่งแม่ระวิง055-019378 E-Mail Website1517.4163799.913932
640201191064620305 ชุมชนบ้านคลองยาง4คลองยางสวรรคโลก64110ทุ่งแม่ระวิง055-951077 E-Mail Website10.517.3362541599.90383764
640201201064620306 บ้านวังแร่2คลองยางสวรรคโลก64110ทุ่งแม่ระวิง55615602 E-Mail Website17.617.3667249199.92827757
640201221064620336 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
2ท่าทองสวรรคโลก64110เบญจสามัคคี55647011 E-Mail Website1317.211635799.8624166
640201241064620340 บ้านหนองป่าตอ1ท่าทองสวรรคโลก64110เบญจสามัคคี55647379 E-Mail Website1517.215423899.8457342
640201261064620317 บ้านดงไทยวิทยา2นาทุ่งสวรรคโลก64110เมืองพระร่วง55649019 E-Mail Website6.217.308405799.7824988
640201281064620325 บ้านเขาทอง5นาทุ่งสวรรคโลก64110เมืองพระร่วง E-Mail Website18.717.286403599.6876136
640201301064620304 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)8ในเมืองสวรรคโลก64110ทุ่งแม่ระวิง E-Mail Website5.717.3424098499.86302909
640201331064620343 บ้านป่าเลา7ปากน้ำสวรรคโลก64170เบญจสามัคคี- E-Mail Website12.517.264801799.91294731
640201341064620341 วัดปากน้ำ6ปากน้ำสวรรคโลก64110เบญจสามัคคี55687116 E-Mail Website17.517.219338799.8900474
640201351064620342 บ้านไม้งาม4ปากน้ำสวรรคโลก64110เบญจสามัคคี E-Mail Website2217.207103399.8989721
640201361064620300 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
6ป่ากุมเกาะสวรรคโลก64110ทุ่งแม่ระวิง55679034 E-Mail Website1217.378598299.8039442
640201371064620301 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)5ป่ากุมเกาะสวรรคโลก64110ทุ่งแม่ระวิง55615402 E-Mail Website1017.36435599.818967
640201381064620310 บ้านป่ากุมเกาะ3ป่ากุมเกาะสวรรคโลก64110ทุ่งแม่ระวิง55950117 E-Mail Website1017.37235899.801319
640201391064620316 วัดคุ้งยาง1ป่ากุมเกาะสวรรคโลก64110ทุ่งแม่ระวิง E-Mail Website817.3601883699.81494754
640201401064620311 บ้านใหม่โพธิ์งาม7ป่ากุมเกาะสวรรคโลก64110ทุ่งแม่ระวิง055-690093 E-Mail Website23.517.3559166799.71801333
640201411064620314 บ้านนาพง8ป่ากุมเกาะสวรรคโลก64110ทุ่งแม่ระวิง948414164 E-Mail Website1517.36238499.7500877
640201421064620321 บ้านขอนซุง4เมืองบางขลังสวรรคโลก64110เมืองพระร่วง055-942717 E-Mail Website2217.2267857899.70574407
640201431064620322 บ้านคลองแห้ง1เมืองบางขลังสวรรคโลก64110เมืองพระร่วง803595954 E-Mail Website2017.214408799.7323935
640201441064620323 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
2เมืองบางขลังสวรรคโลก64110เมืองพระร่วง803595954 E-Mail Website2417.2139599.71858833
640201461064620326 บ้านวัดโบสถ์5เมืองบางขลังสวรรคโลก64110เมืองพระร่วง55690094 E-Mail Website25.717.2378717999.67583342
640201481064620338 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)1เมืองบางยมสวรรคโลก64110เบญจสามัคคี- E-Mail Website1517.1980713999.86630201
640201511064620333 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
10ย่านยาวสวรรคโลก64110เบญจสามัคคี55953091 E-Mail Website7.117.2535723699.8429668
640201531064620330 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)2ย่านยาวสวรรคโลก64110เบญจสามัคคี55911110 E-Mail Website417.281451999.8496963
640201541064620331 วัดไผ่ล้อม8ย่านยาวสวรรคโลก64110เบญจสามัคคี55641512 E-Mail Website3.317.291341599.8343454
640201571064620319 บ้านหนองกลับ2หนองกลับสวรรคโลก64110เมืองพระร่วง55942487 E-Mail Website1317.242388799.7740907
640201581064620320 วัดป่าถ่อน5หนองกลับสวรรคโลก64110เมืองพระร่วง55685266 E-Mail Website1517.22384299.779195
640201591064620346 โรตารี่สวรรคโลก 19คลองมะพลับศรีนคร64180ศรีนคร895643959 E-Mail Website1517.337314599.9415989
640201601064620347 ศึกษาเกษตรศิลป์10คลองมะพลับศรีนคร64180ศรีนคร899574759 E-Mail Website2517.311819299.978839
640201611064620349 วัดศิริบูรณาราม2คลองมะพลับศรีนคร64180ศรีนคร E-Mail Website18.717.303899299.9492558
640201621064620350 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
3คลองมะพลับศรีนคร64180ศรีนคร E-Mail Website16.917.312765599.9193839
640201631064620351 บ้านหนองแหน7นครเดิฐศรีนคร64180ศรีนคร055-606210 E-Mail Website2717.4181991899.97807739
640201641064620355 บ้านดงจันทน์2นครเดิฐศรีนคร64180ศรีนคร E-Mail Website2917.45975599.9924484
640201651064620356 บ้านบึงงาม4นครเดิฐศรีนคร64180ศรีนคร E-Mail Website2417.4573412299.94960448
640201661064620357 บ้านบึงสวย10นครเดิฐศรีนคร64180ศรีนคร55019351 E-Mail Website2917.4840899.961175
640201671064620352 บ้านน้ำขุม7น้ำขุมศรีนคร64180ศรีนคร55606207 E-Mail Website26.517.4154474799.99239775
640201681064620354 วัดบ้านคลอง2น้ำขุมศรีนคร64180ศรีนคร55606208 E-Mail Website2617.4054806399.98365692
640201691064620344 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)3ศรีนครศรีนคร64180ศรีนคร55652611 E-Mail Website2017.346208199.9868285
640201701064620345 วัดบ้านเหมือง2ศรีนครศรีนคร64180ศรีนคร987488179 E-Mail Website2217.371650699.9892538
640201711064620353 บ้านตาลพร้า1ศรีนครศรีนคร64180ศรีนคร844916916 E-Mail Website2417.3888211299.99007891
640201721064620348 บ้านหนองบัว8หนองบัวศรีนคร64180ศรีนคร55951305 E-Mail Website3217.273785299.9663474
640201731064620129 บ้านกลางดง3กลางดงทุ่งเสลี่ยม64150กลางดง952789186 E-Mail Website37.317.3259465199.51610531
640201741064620130 บ้านหัวฝาย1กลางดงทุ่งเสลี่ยม64150กลางดง- E-Mail Website35.317.322382499.5390349
640201751064620131 บ้านโป่งฝาง4กลางดงทุ่งเสลี่ยม64150กลางดง55629169 E-Mail Website3817.3194984299.52424047
640201761064620132 เชิงผา11กลางดงทุ่งเสลี่ยม64150กลางดง55629637 E-Mail Website3817.3185534899.51014762
640201771064620133 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
6กลางดงทุ่งเสลี่ยม64150กลางดง938794018 E-Mail Website4017.333266999.48222107
640201781064620134 บ้านแม่ทุเลาใน9กลางดงทุ่งเสลี่ยม64150กลางดง55690025 E-Mail Website4217.3805022199.49873899
640201791064620135 บ้านหนองผักบุ้ง5กลางดงทุ่งเสลี่ยม64150กลางดง55953458 E-Mail Website3717.367571699.539103
640201801064620136 บ้านบึงบอน13กลางดงทุ่งเสลี่ยม64150กลางดง895366397 E-Mail Website5517.482017699.50752941
640201811064620137 บ้านห้วยเจริญ12กลางดงทุ่งเสลี่ยม64150กลางดง811119549 E-Mail Website4817.418413599.5128383
640201821064620138 บ้านไทยชนะศึก11เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม64230บ้านใหม่เขาแก้ว55624066 E-Mail Website2217.3137936999.6411013
640201831064620139 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)7เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม64230บ้านใหม่เขาแก้ว55624407 E-Mail Website2417.3264359899.62932672
640201851064620147 บ้านธารน้ำทิพย์10ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม64150ทุ่งเสลี่ยม843799042 E-Mail Website4517.2714968399.5353801
640201861064620148 บ้านวังธาร4ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม64150ทุ่งเสลี่ยม55659201 E-Mail Website3317.3130506299.56795321
640201871064620149 บ้านโซกม่วง12ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม64150ทุ่งเสลี่ยม55615390 E-Mail Website4217.257155299.5835418
640201881064620150 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)8ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม64150ทุ่งเสลี่ยม055-659202 E-Mail Website3217.3212202599.56305024
640201891064620151 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)2ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม64150ทุ่งเสลี่ยม55659197 E-Mail Website3517.3182024899.54990103
640201911064620153 บ้านแม่ทุเลา2ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม64150ทุ่งเสลี่ยม55659203 E-Mail Website2817.3380691999.5909588
640201921064620154 บ้านคลองสำราญ9ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม64150ทุ่งเสลี่ยม856037958 E-Mail Website3017.3278212199.58965212
640201931064620155 บ้านฝั่งหมิ่น4ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม64150บ้านใหม่เขาแก้ว55690042 E-Mail Website2617.3268699.60836
640201941064620156 บ้านธารชะอม6ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม64150ทุ่งเสลี่ยม- E-Mail Website36.517.407861599.5774685
640201951064620157 บ้านหนองหมื่นชัย5ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม64150ทุ่งเสลี่ยม898359084 E-Mail Website31.517.3682599.599903
640201981064620140 บ้านหนองรังสิต4บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม64230บ้านใหม่เขาแก้ว- E-Mail Website2317.372744899.6951191
640201991064620141 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
3บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม64230บ้านใหม่เขาแก้ว845969594 E-Mail Website19.717.3442890699.69877807
640202001064620142 บ้านท่าวิเศษ2บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม64230บ้านใหม่เขาแก้ว- E-Mail Website2017.2880102499.67460322
640202011064620143 บ้านลานตาเมือง6บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม64230บ้านใหม่เขาแก้ว55690029 E-Mail Website4517.2404699.60453