ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านวังทอง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020100
PERCODE 6 หลัก620276
กระทรวง 10 หลัก1064620276
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55941602
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620276
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังทอง
ชื่อ (อังกฤษ)banwangtong
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลวังทอง
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.1479242
Longitude
99.82314
ระยะทาง

25 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นางสาว ทัศนี โชติพฤฒิพงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

นางสาว สุวรรณา น้อยอ่ำ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

นาย ถิรวัฒน์ ทับผา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

 • -
user-avatar

นางสาว ดารณี ละออง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar

นาย ภัทรพงศ์ จันทร์น้อย

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar

นาย ปัณณธร ทับกุล

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน