ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดบ้านคลอง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020168
PERCODE 6 หลัก620354
กระทรวง 10 หลัก1064620354
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55606208
อีเมล์แอดเดรสphimchanok1@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620354
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบ้านคลอง
ชื่อ (อังกฤษ)watbankhlong
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลน้ำขุม
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64180

พิกัด


Latitude
17.40548063
Longitude
99.98365692
ระยะทาง

26 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. ผุสดี มณี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

  • -
user-avatar

น.ส. จุฑามาศ สุขแสวง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (อื่นๆ)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

  • -
user-avatar

น.ส. อภิวันท์ ขันแข็ง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2580

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน