ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020061
PERCODE 6 หลัก620207
กระทรวง 10 หลัก1064620207
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์612683168
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620207
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเกาะน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOHNOI
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.46417961
Longitude
99.77549985
ระยะทาง

24 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. อัจฉราพรรณ ผ่านพบ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
น.ส. สุนทรีย์ เมืองนก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน