ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020154
PERCODE 6 หลัก620331
กระทรวง 10 หลัก1064620331
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55641512
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620331
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดไผ่ล้อม
ชื่อ (อังกฤษ)Watpilom
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลย่านยาว
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.2913415
Longitude
99.8343454
ระยะทาง

3.3 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. ชนากานต์ ทวีคุณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
นาย ศรราม คนตรง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน