ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020181
PERCODE 6 หลัก620137
กระทรวง 10 หลัก1064620137
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์811119549
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620137
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)BAN HUAI CHALOEN
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.4184135
Longitude
99.5128383
ระยะทาง

48 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย วรวุฒิ เกตุเนียม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นาง นันทิกร อินทรศิลา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาง จันทิพย์ วงค์ถาติ๊บ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน