ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020108
PERCODE 6 หลัก620283
กระทรวง 10 หลัก1064620283
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสิbansantiphitayakan@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620283
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันติพิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)BANSANTIPITAYAKAN
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลวัดเกาะ
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.1803879
Longitude
99.8348354
ระยะทาง

20 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย ทรรศนะ เลี้ยงรักษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : (อื่นๆ)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

  • -
user-avatar

นาง สุปราณี นาคชม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2574

  • -
user-avatar

น.ส. เจนจิรา น่วมเจริญ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

  • -
user-avatar

น.ส. ณัฎช์ณลิน รัตน์ธนาภัทร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน