ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020005
PERCODE 6 หลัก620245
กระทรวง 10 หลัก1064620245
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0830465818
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620245
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศาลาไก่ฟุบ
ชื่อ (อังกฤษ)Salakaifub
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลท่าชัย
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64190

พิกัด


Latitude
17.5028453
Longitude
99.8705102
ระยะทาง

39 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง ปฏิมา บุญญติพงษ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

  • -
user-avatar

น.ส. ภัทราวรรณ คล้ายชม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน