ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านคลองสำราญ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020192
PERCODE 6 หลัก620154
กระทรวง 10 หลัก1064620154
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์856037958
อีเมล์แอดเดรสorawan927@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620154
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองสำราญ
ชื่อ (อังกฤษ)klongsamran
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลไทยชนะศึก
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.32782121
Longitude
99.58965212
ระยะทาง

30 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง อุบลรัตน์ สาระมนต์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาง อรวรรณ อุประวรรณา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
น.ส. อัมพิกา สังเกตใจ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
น.ส. วิชุดา มากหลาย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน